Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Rezultatele la admiterea la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
iul 27, 2016

Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, specializarea Comunicare și relații publice - click aici.

Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, specializarea Publicitate - click aici.

 

 

Contestaţii privind rezultatele concursului de admitere 

Eventualele contestaţii se pot depune la decanatul facultăţii (sala 512) în data de 28.07.2016, între orele 10.00-14.00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 29.07.2016, după ora 12.00.

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi după rezolvarea contestaţiilor se face în data de 29.07.2016, între orele 13.00-16.00.

Ocuparea locurilor

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii.

În situaţia în care candidatul formulează 2 opţiuni, acestea pot fi valorificate doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform primei opţiuni.

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

Criterii de departajare

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere sunt:

1. Media de Bacalaureat; 2. Media anilor de studiu din liceu.

 

CE FAC DACĂ AM FOST ADMIS(Ă)?

- În perioada 28-29 iulie a.c. (între 9.00-16.00), candidaţii care au fost admişi la învăţământul de zi trebuie să se prezinte pentru înmatriculare la sala 510 (sala de înscriere).

-Pentru candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea DIPLOMEI/ ADEVERINŢEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 RON.

-Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 RON şi a primei rate din taxa de şcolarizare de 1000 RON. De asemenea, candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor prezenta copia legalizată a diplomei/ adeverinţei de bacalaureat.

-Neprezentarea în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare se pot achita la orice oficiu CEC din ţară, fără niciun comision sau taxe suplimentare sau prin ordin de plată de la orice bancă. La CEC este obligatoriu ca la completarea formularului de plată să se scrie codul numeric personal (CNP-ul din BI sau CI) şi denumirea contului colector- cont colector SNSPA-ZI. Dacă taxa este achitată prin ordin de plată, este obligatorie completarea în câmpul DETALII a numelui studentului pentru care se efectuează plata.

Contul pentru învăţământul de zi este RO 83 CITI 0000 0008 2507 6042. Dovezile de plată se vor aduce la sala 510, în perioada 28.07-29.07.2016, pentru definitivarea înmatriculării.

CE FAC DACĂ NU AM FOST ADMIS(Ă), DAR MEDIA ESTE MAI MARE DE NOTA 5 (CINCI)?

În data de 28 iulie candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul de zi, dar care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci), pot solicita în scris, la sala 510, ocuparea unui loc eliberat prin retragerea unui candidat admis. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi ca urmare a retragerii unui candidat se face în data de 29.07.2015, între orele 9.00-12.00.

Repartizarea pe aceste locuri se va face exclusiv pe baza cererilor depuse in în data de 28 în ordinea mediilor, dar şi a opţiunilor. Înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 RON şi a primei rate din taxa de şcolarizare de 1000 RON. De asemenea, candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor prezenta copia legalizată a diplomei/ adeverinţei de bacalaureat.

Retragerea dosarelor depuse la admitere (pentru candidaţii care nu au fost admişi) se face în perioada 28-29 iulie a.c.

În această perioadă programul secretariatului este: 9.00-16.00.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.