Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
S-au afişat rezultatele la admiterea la Facultatea de Management
iul 24, 2016

 


Rezultate admitere 2016 Facultatea de Management, aici.

Depunerea contestațiilor: luni, 26 iulie 2016, interval orar 10.00 – 16.00, la secretariatul facultății, cam. 403.

 

CE FAC DACĂ AM FOST ADMIS(Ă)? 
În zilele 27 şi 28 iulie a.c., candidaţii care au fost admişi la Facultatea de Management, învăţământ cu frecvenţă, trebuie să se prezinte la Secretariatul facultăţii (cam. 403) pentru înmatriculare. 
 
  • Pentru candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea la secretariat a diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei de bacalaureat în original (pentru promoţiile curente) şi achitarea în numerar a taxei de înmatriculare, de 100 lei.
  • Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea în numerar taxei de înmatriculare de 100 de lei şi cel puţin a primei rate din taxa de şcolarizare – 800* de lei. Taxa de studii anuală pentru locurile nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 2200 lei, achitabilă în 3 rate: rata I – 800 lei (data limită de plată 27 şi 28 iulie 2016), rata II – 700 lei (data limită de plată: 15.01.2017); rata III – 700 lei (data limită de plată: 15.05.2017).

Neprezentarea pentru înmatriculare la secretariat, în zilele menţionate,  27 şi 28 iulie 2016, în    intervalul orar 10.00-16.00, atrage după sine pierderea locului ocupat.

*Conform Regulamentului de organizare a concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017 – SNSPA,  în situaţii de medii egale pe ultimul loc,  candidaţii respectivi vor fi departajaţi, după caz, conform următoarelor criterii:  1) media probei de specialitate;  2) media obţinută la examenul de bacalaureat;  3) nota de la una din probele de bacalaureat (în funcţie de specializare).


CE FAC DACĂ NU AM FOST ADMIS(Ă), DAR MEDIA ESTE MAI MARE DE 5,00?

În zilele 27 şi 28 iulie a.c., candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul cu frecvenţă, dar au obţinut o medie de cel puţin 5,00, pot solicita în scris la Secretariatul facultăţii (cam.403), în intervalul orar 10.00-16.00, ocuparea unui loc eliberat prin retragerea unui candidat admis. Repartizarea pe aceste locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.


CE FAC DACĂ NU AM FOST ADMIS(Ă)? Retragerea dosarelor depuse la admitere (pentru candidații care nu au fost admiși) se face în zilele  27 şi 28 iulie a.c., pe baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate.


©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.