Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Susţinerea examenului de admitere la Facultatea de Management
iul 17, 2015

Sâmbătă, 18 iulie 2015, la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A), va avea loc examenul de admiterea la Facultatea de Management. Candidaţii vor susţine un examen scris de tip grilă, la o disciplină la alegere din: Economie,  Geografie, Istoria României, Matematică, Limba engleză. Media examenului de admitere se calculează astfel: 65% nota obținută la examenul grilă, 35% media notelor obținute la examenul de Bacalaureat.


Atenție!
 
Accesul în sala de examen este permis începând cu ora 8.00, numai pe baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate cu fotografie (cartea de identitate), dar nu mai târziu de 8.45.

Proba de examen începe la 9.00.

Sala de examen poate fi părăsită de candidaţi cel mai devreme după 30 de minute de la ora începerii examenului.

Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră sau neagră, dar nu se pot folosi ambele culori pe aceeaşi probă de examen.

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile.

Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.

Toate cele trei amfiteatre unde se susţin probele din cadrul examenului de admitere se găsesc în sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei nr. 30A, sector 1 – etaj 1. Hartă
 
Click pe link-urile de mai jos  sau pe site-ul Facultăţii de Management pentru a vizualiza împărţirea candidaţilor pe săli de examen, în funcţie de proba la care susţin examenul:
 
 
 

Subiecte posibile
Propunerile de subiecte pentru proba scrisă la toate disciplinele sunt repartizate astfel: câte 100 pentru Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză şi 50 pentru Matematică. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului vor fi selecţionate prin tragere la sorţi 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză şi 10 subiecte pentru Matematică. Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalureat 2015, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Downloadaţi aici propunerile de subiecte.
 
 
Ca fac dacă am fost admis?

În perioada 23-24 iulie a.c., în intervalul orar 10.00-16.00, candidaţii care au fost declaraţi admiși trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Management (camera 403), pentru înmatriculare.

Pentru candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea la secretariat a diplomei de bacalaureat / adeverinţei de bacalaureat (pentru promoţiile curente) în original şi achitarea în numerar, la camera 403, a taxei de înmatriculare de 100 de lei.

Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei (în numerar, la camera 403) şi cel puţin a primei rate din taxa de şcolarizare de 800 de lei* (în numerar, la camera 403).
* Taxa de studii anuală pentru locurile nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 2200 lei, achitabilă în trei rate: rata I – 800 lei (data-limită de plată: 23-24 iulie 2015); rata II – 700 lei (data-limită de plată: 15.01.2016); rata III – 700 lei (data-limită de plată: 15.05.2016).


Ce fac facă nu am fost admis, dar media este mai mare de 5?

În zilele de 23 şi 24 iulie 2015, candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul cu frecvenţă, dar au obţinut o media de cel puţin 5, pot solicita în scris la secretariatul Facultăţii de Management (camera 403), în intervalul orar 10.00-16.00, ocuparea unui loc eliberat prin retragerea unui candidat admis. Repartizarea pe aceste locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Retragerea dosarelor depuse la admitere pentru candidaţii care nu au fost admişi se face în zilele de 23 şi 24 iulie 2015, în baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate.

ATENŢIE! Cine retrage dosarul, nu mai poate opta pentru ocuparea unui loc eliberat în cazul retragerii unui candidat admis.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.