Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Informaţii legate de sesiunea de pretestare la Facultatea de Ştiinţe Politice
iul 8, 2014

I. Pentru înscrieri:
Mai aveţi la dispoziţie o zi. Înscrierile se incheie azi, 8 iulie 2014, la ora 23.59.

A. Dacă participaţi pentru prima dată la sesiunea de pretestare la Facultatea de Ştiinţe Politice
1. Achitaţi taxa de admitere, în valoare de 150 lei, în contul: RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Dorobanti, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.
Cod fiscal – 9510194
Detaliile plății:
 • numele și prenumele candidatului
 • taxa înscriere la examenul de admitere

Dacă unul dintre părinţi este cadru didactic, sunteţi scutiţi de plata taxei de înscriere.

2. Accesaţi site-ul http://admitere.politice.ro şi deschideţi-vă un cont nou de utilizator şi completaţi online fişa de înscriere, aici: http://admitere.politice.ro/user/register

3. Completaţi câmpurile obligatorii *.
- Nu uitaţi să completaţi câmpul care se referă la taxa de admitere, cu numărul chitanţei.
- Cei scutiţi de taxă vor completa „copil cadru didactic”
- Pentru înscrierea online la sesiunea de pretestare, nu trebuie să completaţi/încărcaţi câmpurile care se referă la diploma de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu sau alt tip de documente.
4. După ce aţi completat întregul formular, apăsaţi butonul „Salvare”. Dacă aţi completat toate câmpurile, pe ecran va fi afişat mesajul „Aţi fost înregistrat”.

La examen:
Vă prezentaţi la pretestare cu BI/CI și chitanța din care reiese achitarea taxei de înscriere sau, dacă sunteţi scutit de taxă, cu adeverinţa din care să rezulte calitatea de cadru didactic a parintelui.
Nu este obligatorie participarea la ambele sesiuni de pretestare!

B. Dacă participaţi la cea de-a doua sesiune de pretesare la Facultatea de Ştiinţe Politice
1. Achitaţi taxa de admitere, în valoare de 75 lei (Candidații care se înscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen),  în contul:
RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Dorobanti, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.
Cod fiscal – 9510194
Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • taxa înscriere la examenul de admitere

Dacă unul dintre părinţi este cadru didactic, sunteţi scutiţi de plata taxei de înscriere.

2. Accesaţi site-ul http://admitere.politice.ro şi intraţi în contul deschis pentru sesiunea de primăvară, aici: http://admitere.politice.ro/user

3. Completaţi câmpul referitor la taxa de admitere, cu numărul chitanţei.
4. După ce aţi completat, apăsaţi butonul „Salvare”. Dacă aţi completat toate câmpurile, pe ecran va fi afişat mesajul „Aţi fost înregistrat”.

La examen:
Vă prezentaţi la pretestare cu BI/CI și chitanța din care reiese achitarea taxei de înscriere sau, dacă sunteţi scutit de taxă, cu adeverinţa din care să rezulte calitatea de cadru didactic a parintelui.

Nu este nevoie să prezentaţi şi chitanţa achitată pentru sesiunea din primăvară.


II. Pretestarea din 10 iulie 2014
În după-amiaza zilei de 9 iulie 2014, pe site-urile: admitere.politice.ro, admitere.snspa.ro, politice.ro, snspa.ro şi la sediul SNSPA (Str. Povernei nr. 6, sector 1), vor fi afişate toate informaţiile legate de desfăşurarea examenului. La sediul SNSPA vor fi afişate listele candidaţilor care s-au înscris. Candidaţii vor fi conduşi către sălile de examen de personalul SNSPA.

III. Afişarea rezultatelor: pe site-ul FSP (în jurul datei de 14 iulie 2014)
Candidații care au obținut cel puțin media 5 în urma pretestării se vor putea înscrie pentru anul universitar 2014-2015. Inscrierea se va realiza online în perioada 15-21 iulie 2014, încărcând  pe site următoarele documente scanate sau fotocopiate:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; pentru absolvenții de liceu promoția 2014, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atat media generală de bacalaureat, cât și notele obținute la probele susținute;
 • declarație pe proprie răspundere că nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (daca e cazul);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • diploma obținută la olimpiade școlare cu menționarea notei acordate (unde este cazul).

Vor fi admiși fără concurs de admitere, candidații care sunt câștigători ai olimpiadelor naționale de discipline socio-umaniste și care au obținut locurile I, II, III sau mențiuni. Media cu care aceștia vor fi înscriși în clasamentul final al candidaților admiși este media obținută la concursul școlar respectiv.


IV. Înmatricularea candidaților declarați admiși
Înmatricularea candidaților admiși se va face în zilele 23, 24, 25, 28, 29 iulie 2014 la secretariatul FSP între orele 10-15 (vineri intre orele 10-13). Candidații declarați admiși care se înmatriculează vor depune un  dosar mapă cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat sau adeverință pentru absolvenții din sesiunea 2014 în original, pentru  candidații declarați admiși pe un loc la buget, copie legalizată pentru candidații admiși la taxă;
 • certificatul de naștere (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui – dacă este cazul) copie legalizată;
 • adeverință medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos pentru înscrierea la facultate";
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc sa urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color ¾.

La înmatriculare se achită o taxă de înmatriculare în valoare de 100 RON (în contul FSP):
RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Dorobanti, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.
Cod fiscal – 9510194©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.