Încep înscrierile la programele de masterat ale Facultăţii de Comunicare și Relații Publice

Masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice sunt proiectate și actualizate în strânsă legătură cu cerințele și tendințele pieței de muncă. Toate programele de masterat au o puternică dimensiune aplicativă, pe de o parte prin natura și obiectivele disciplinelor, pe de altă parte prin faptul că majoritatea profesorilor au acumulat și experiență ca practicieni sau consultanți.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este una dintre instituțiile reprezentative de învățământ din România, care s-a afirmat ca o şcoală de comunicare de renume. În 24 de ani de activitate, profesorii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice-SNSPA au format peste 14.000 de absolvenţi de studii de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, generații de experți în domeniile comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: comunicare şi publicitate, social media şi marketing online, comunicare în afaceri, brand management, comunicare politică şi marketing electoral, afaceri europene şi managementul proiectelor, comunicare audio-video.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 

ADMITERE 2019

Condițiile de admitere

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie sau o prezentare în format, în funcție de specificul masteratului (a se vedea instrucțiunile de la fiecare masterat în parte). Candidații pot opta pe fișa de înscriere pentru cel mult patru opţiuni, în varianta fără taxă/cu taxă. Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point).

Informații suplimentare

Pentru masteratele cu predare în limba engleză interviul se va desfășura în limba engleză. Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul interviului. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins pentru proba de competență lingvistică.

În cazul în care candidatul susține proba de concurs la un masterat cu predare în limba română dar ajunge să ocupe un loc la un masterat cu predare în limba engleză, candidatul va susține un interviu în limba engleză, pe teme academice, care se notează cu admis/respins.

Programele masterale a căror probă de concurs presupune redactarea și susținerea unei scrisori de motivație sunt următoarele:

 • Masterat în Comunicare şi Relaţii Publice
 • Masterat în Leadership şi Comunicare Politică
 • Masterat în Management și Comunicare în Afaceri
 • Masterat în Comunicare Audio-Video
 • Master in Communication and Advertising (cu predare în limba engleză)
 • Master in Communication and EU Affairs (cu predare în limba engleză)
 • Master of Arts in Marketing, Advertising and Public Relations (cu predare în limba engleză)

Scrisoarea de motivaţie va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii masteratului de interes şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată. Detalii, aici.

Programele masterale a căror probă de concurs presupune redactarea și susținerea unei prezentări în format Power Point sunt următoarele:

 • Masterat în Managementul Proiectelor
 • Masterat în Publicitate
 • Masterat în Social Media și Marketing Online
 • Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane
 • Masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă
 • Master in Project Management (cu predare în limba engleză)

Detalii, aici.

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Media concursului de admitere: media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%).

Informații suplimentare

 • Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată.

Detalii, aici.

 

 

Numărul locurilor scoase la concursaici.

 

Când vă înscrieţi:

 • 22-27 iulie 2019

Unde vă înscrieţi: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 5

Hartă, mai jos.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici.
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

Actele de înscriere:

 • Programe de masterat – învățământ cu frecvență,aici 
 • Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR), aici.

 

 

Pentru admiterea la studii universitare de masterat 2019-2020, candidații care doresc să se înscrie la mai multe masterate vor depune un singur dosar şi vor susţine un singur interviu, pentru prima opțiune.  Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point). Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA:

 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;
 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii altor universităţi, care aleg opțiunea alegerii înscrierii la mai multe masterate ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

 1. Taxele pot fi achitate prin ordin de plată în contul bancar al facultăţii

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO23 BRDE 445S V954 6224 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, FCRP
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Cont bancar: RO08 BRDE 445S V130 0478 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
  facultatea: SNSPA, FCRP
  taxa de înscriere la examenul de admitere

 

 1. La parterul sediului SNSPA.

 

Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (IF), dar care au obținut cel puţin nota 6 (şase) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la învățământul cu frecvenţă redusă (IFR) până în data de 1 august 2019, la masteratele cu următoarele specializări: Comunicare şi Relaţii Publice (IFR), Comunicare Managerială şi Resurse Umane (IFR), Managementul Proiectelor (IFR), Management şi Comunicare în Afaceri (IFR).

 

Calendarul admiterii:

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 • Susţinerea interviurilor: 29-30 iulie 2019
 • Afişarea rezultatelor: 30 iulie 2019
 • Înmatriculare: 31 iulie – 1 august 2019

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 • Afișarea rezultatelor: 22-27 iulie 2019
 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 31 iulie – 1 august 2019

 

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul Facultăţii diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxele de şcolarizare, aici.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Cazarea studenţilor SNSPA

Cei care au susţinut admiterea la studii de masterat, sesiunea iulie 2019, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Toate detaliile legate de admiterea la  programele de masterat ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

 

 

Comments are closed.