Au început înscrierile la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Ce trebuie să ştie viitorii candidaţi

Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice  încurajează tinerii pasionaţi de ştiinţele comunicării, publicitate sau social media să-şi dezvolte o carieră de succes în domeniu. Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice vă ajută să profesaţi în următoarele domenii: relaţii publice, publicitate, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, gestionarea crizelor, relaţii publice internaţionale.

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice, aici.

Facilităţi pentru studenţii SNSPA, aici.

 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează înscrieri pentru admiterea la studii universitare de licenţă în perioada: 9–13 iulie 2018.

Unde: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, Bucuresti), etajul 5, camera 510.
Hartă, mai jos.

Program înscrieri: 9-16:00

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

  • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

  • Actele de înscriere, aici
  • Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO23 BRDE 445S V954 6224 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

  • numele și prenumele candidatului
  • facultatea: SNSPA, FCRP
  • taxa de înscriere la examenul de admitere

2. La parterul sediului SNSPA.

Cazare în perioada admiterii
În perioada 9-27 iulie 2018, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. După depunerea dosarului de înscriere la examenul de admitere, contactaţi Serviciul Social pentru rezervări și detalii. Mai multe informaţii, aici.

 

Numărul locurilor, aici.

Condiţii de admitere 

Examenul de admitere
Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

În evaluarea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină. Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2018 pot fi descărcate de aici.

Data examenului: 15 iulie 2018

Afişarea rezultatelor: 18 iulie 2018

Înmatriculare: 19-20 iulie 2018

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxele de şcolarizare, aici.
Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Cazarea studenţilor SNSPA
Cei care au susţinut admiterea la studii de licenţă, sesiunea iulie 2018, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, care doresc să devină studenţi la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

Comments are closed.