Examenul de admitere la Facultatea de Management

Proba de concurs  la examenul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Management are loc luni, 16 iulie 2018, ora 08:00, în sediul din Bd. Expoziției, nr. 30A, etajul 1 (amfiteatrele 1, 2 și 3). Intrarea în săli este posibilă în intervalul orar 7:20-7:55.

La intrare în sala de examen candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină / stilou cu cerneală de culoare albastră. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.

Candidaţii vor susţine un examen scris de tip grilă, la o disciplină la alegere din: Economie / Matematică / Logică / Geografie / Istorie (Istoria Românilor) / Limba Română (Gramatică) / Limba Engleză. Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți (30 în cazul fiecărei probe, cu excepția probei de Matematică, unde vor fi extrase 10) în fața candidaților, din lista publicată anterior pe site.

Testul valorează 65% din media totală de admitere.  În caz de medie identică, departajarea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. În cazul în care și media de bacalaureat este identică, departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu.

Media finală pe baza căreia se face departajarea dintre candidați se calculează astfel:

  • notă test = 65% din medie;
  • notă bacalaureat = 35% din medie.

În timpul examenului, decanul facultății, conf. univ. dr. Florina Pînzaru, organizează o întâlnire cu părinţii candidaților care doresc să adreseze întrebări legate de viața în universitate, la sala multifuncțională de la parter, începând cu ora 9.00 (după accesul candidaţilor în sălile de concurs).

Lista candidaților înscrişi la examenul scris şi repartizarea acestora în săli, aici.

Subiectele posibile, aici.

Afişarea rezultatelor: 16 iulie 2018

Comments are closed.