Am fost preînscris(ă) la SNSPA. Ce fac pentru a fi admis(ă) la facultate

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape: preînscrierea online și admiterea.

Duminică, 21 iunie 2020, s-au afișat rezultatele preînscrierii online pentru toate facultățile din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

 

Iată ce trebuie să faci pentru a fi declarat(ă) admis(ă) pe locurile de la buget și taxă, dacă te-ai regăsit pe listele candidaților preînscriși la SNSPA:

A. 5-14 iulie 2020: Încarcă în contul tău de candidat dovada promovării examenului de Bacalaureat (diploma și foaia matricolă).

După susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, toți cei preînscriși vor încărca în contul lor de candidat dovada promovării examenului de Bacalaureat (diploma și foaia matricolă, scanate sau fotografiate).

B. 19 iulie 2020: Accesează admitere.snspa.ro pentru a vedea lista tuturor candidaților admiși, pe locurile de la buget și taxă, la cele 4 facultăți ale SNSPA.

C. 20-23 iulie 2020: Confirmă-ți locul și înmatriculează-te

După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te. Înmatricularea se va face prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original/adeverința și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de bacalaureat în original pentru conformare cu originalul și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului repartizat.

Comments are closed.