Taxa de înscriere la concursul de admitere şi modalităţile de plată

Cuantumul taxei de înscriere

Admitere la studii de licenţă

Taxa de înscriere la examenul de admitere pentru studii universitare de licenţă este de 150 lei.

La Facultatea de Ştiinţe Politice, taxa de înscriere este 150 lei/fiecare sesiune de pretestare. Candidații care se înscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.

 

Admitere la studii de masterat

Taxa de înscriere la examenul de admitere pentru studii universitare de licenţă este de 150 lei.

Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

 

Admitere la studii de doctorat

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii de doctorat este 300 de lei.

 

Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care prezintă următoarele acte:

 • Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat
 • Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani.
 • Adeverinţă de la casa de copii, pentru cei aflaţi în această situaţie.

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare prezentată de candidaţi la înscriere.

Modalităţile de plată

 1. Taxele pot fi achitate prin ordin de plată în contul bancar al facultăţii

Facultatea de Administraţie Publică

 

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO38 BRDE 445S V199 6490 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: FAP – IF
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Învăţământ la distanţă (ID)
Cont bancar: RO77 BRDE 445S V122 2158 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: ID
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO23 BRDE 445S V954 6224 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, FCRP
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Invatamant cu frecventa redusă (IFR)
Cont bancar: RO08 BRDE 445S V130 0478 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, FCRP
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Facultatea de Management

 

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO02 BRDE 445S V336 4359 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA-FM / ZI
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Facultatea de Ştiinţe Politice

 

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO85 BRDE 445S V189 8911 4450 deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice – zi
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

 

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, DRIIE
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Şcoala Doctorală

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 300 de lei

 

Cont bancar: RO66 BRDE 445S V274 4789 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • SNSPA SCOALA DOCTORALA
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

După afișarea rezultatelor, candidații declarați admiși trebuie să achite taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei și să prezinte chitanța la Biroul Doctorate, pentru confirmarea locului.

Taxa de studiu pentru candidaţii admişi pe locuri nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 7000 lei pe an.

2. Taxele de înscriere pot fi achitate la casieria din Bd. Expozitiei nr. 30A, parter (în numerar sau cu cardul bancar)​ odată cu depunerea dosarului de înscriere.

Taxa de înmatriculare

Cuantumul taxei de înmatriculare

Taxa de înmatriculare pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat este de 100 lei. Taxa de înmatriculare se achită în acelaşi mod precum taxa de înscriere.

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial, conform prevedeilor contractuale) şi semnează contractul de şcolarizare.