Procedura de admitere pentru românii de pretutindeni

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 se aplică prevederile Metodologiei privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobat prin Ordin Comun MEN nr 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în MO nr 628/02.08.2017.

Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

 

Puteţi consulta Metodologia, aici.

Puteţi consulta Legea nr. 299/2007 republicată privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, aici.

Repartizarea locurilor la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, aici.

 

Sesiunea septembrie 2019 | Calendarul concursurilor pentru candidaţii etnici români

Studii universitare de licenţă: 6 locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă și locuri cu taxă (la programele de studii: Administrație publică, Administrație europeană, Comunicare și relații publice, Publicitate, Sociologie, Științe politice, Relații internaționale și studii europene).

Perioada de înscriere: 9 – 12 septembrie 2019, intre orele 10.00-14.00
Data anunţării rezultatelor concursurilor:  12 septembrie 2019, ora 18,00
Perioada de înmatriculare:  13 septembrie 2019, intre orele 10.00-14.00.

 

Studii universitare de masterat (locuri cu taxă, în limita capacității de școlarizare a programelor de studii)

Perioada de înscriere: 9 – 12 septembrie 2019, intre orele 10.00-14.00
Data anunţării rezultatelor concursurilor: 12 septembrie 2019, ora 18,00
Perioada de înmatriculare: 13 septembrie 2019, intre orele 10.00-14.00.

IMPORTANT!

 • Dosarul de concurs se depune la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei 30A, etaj 8, camera 821luni – joi, în intervalul orar: 10:00 – 14:00;
 • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, prin depunerea Anexei nr. 4;
 • La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

 

Etapele concursului de admitere:

A. Pregătirea dosarului de admitere

Studii universitare de Licenţă/Master
Dosarul de concurs conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere

Cerere de înscriere la studii universitare de licenţă
Cerere de înscriere la studii universitare de masterat

 1. Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3);

Etnicii români din Republica Moldova vor depune declaratia, direct la SNSPA.

Etnicii români din Albania şi Macedonia vor depune la inscriere declaratia autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

 1. Copia certificatului de naștere;
 2. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 3. Copia certificatului de căsătorie, după caz;
 4. Copia diplomei de Bacalaureat/Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal/ învățământului superior;
 5. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale/licenţă absolvite;
 6. Copia cărţii de identitate;
 7. 2 fotografii color ¾;
 8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

B. Înscrierea la concursul de admitere

 • Dosarul de concurs se depune la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei 30A, etaj 8, camera 821luni – joi, în intervalul orar: 10:00 – 14:00;
 • La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

C. Admiterea la studii universitare de licenţă şi masterat

Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat/Licenţă, la programul de studiu pentru care au optat.

Criterii de departajare a candidaţilor:

 1. Media examenului de Bacalaureat/Licenţă (după caz);
 2. Media anilor de studii (liceu/facultate);
 3. Media clasei a XII-a/anului IV;
 4. Media clasei a XI-a/anului III;
 5. Media clasei a X-a/anului II;
 6. Media clasei a IX-a/anului I (dacă este cazul).

 

D. Confirmarea locului

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4, care se va depune la sediul SNSPA, din Bd. Expoziţiei  nr. 30A, etaj 8, camera 821b, în perioada înmatriculării;

E. Depunere actelor în original
La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

Lista candidaților admiși

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

 

Locuri la taxă

Românii de pretutindeni pot studia la SNSPA şi pe un loc la taxă, în limita capacităţii de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.

Dosarul de candidatură, condiţiile de admitere şi perioada de înscriere sunt aceleaşi ca cele menţionate mai sus, aceleaşi pentru toţi candidaţii etnici români.
Detalii, aici.

 

Sesiunea iulie 2019 | Calendarul concursurilor pentru candidaţii etnici români

Studii universitare de licenţă

Perioada de înscriere: 1 – 19 iulie 2019
Data anunţării rezultatelor concursurilor:  20 iulie 2019
Perioada de înmatriculare:  22 – 23 iulie 2019

Studii universitare de masterat

Perioada de înscriere: 1– 19 iulie 2019
Data anunţării rezultatelor concursurilor: 20 iulie 2019
Perioada de înmatriculare: 22 – 23 iulie 2019