Admitere online la masteratele Facultății de Administrație Publică (SNSPA)

Facultatea de Administrație Publică organizează admiterea la programele de masterat, în mediul online. Cetățenii români cu domiciliul stabil în România, cetățenii din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană se pot înscrie online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în perioada: 12-23 iulie 2021.

 

*Informații privind admiterea la Facultatea de Administrație Publică pentru:

 • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Public Administration, please visit this page – click aici

 

Calendarul admiterii online la masteratele Facultății de Administrație Publică

 • Înscrieri online: 12-23 iulie 2021
 • Defășurarea probelor de concurs / evaluarea candidaturilor: 24 -26 iulie 2021
 • Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2021
 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 28-31 iulie 2021

 

Pentru înscrierea online la masteratele Facultății de Administrație Publică, candidații sunt invitați să urmeze acești pași:

Pasul 1. Pregătirea înscrierii

Consultă lista programelor de masterat ale Facultății de Administrație Publică și alege masteratele la care urmează să te înscrii.

Programe de masterat

Învățământ cu frecvență (IF) – Domeniul Științe administrative

Învățământ cu frecvență (IF) – Domeniul Drept

Învățământ cu frecvență redusă (IFR) – Domeniul Științe administrative

 

Pregătește probele de concurs! Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

 • media examenului de licență (60%)
 • nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%)

Informații suplimentare, aici.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, trebuie să pregătești pentru proba de concurs documentul solicitat, redactat în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, trebuie să redactezi documentul solicitat, pentru fiecare domeniu, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, vei pregăti suplimentar o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS.

 

Pentru admitere, Facultatea de Administrație Publică scoate la concurs locuri finanțate de la buget (fără taxă) și locuri în regim cu taxă. Vezi numărul locurilor, aici.

 

Pentru înscrierea online la masteratele Facultății de Administrație Publică, ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • aproximativ 15 minute pentru selectarea facultății și a programelor de masterat la care vrei să te înscrii, domeniul și forma de învățământ (IF/IFR), precum și regimul de finanțare (locuri la buget/cu taxă), completarea câmpurilor obligatorii, încărcarea probelor de concurs și a documentelor fotografiate/scanate și achitarea taxei de înscriere.

Asigură-te că ai la îndemână toate actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii:

 • certificatul de naștere,
 • cartea de identitate,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • adeverința medicală tip,
 • diploma de licență (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii de licență promoţia 2021 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului.

Fotografiază-le sau scanează-le! Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.jpeg/jpg sau *.png.

 

Dacă ai întrebări privind procesul de înscriere online, poţi trimite un e-mail pe adresa: admitere@snspa.ro. Dacă ai întrebări privind programele de masterat, trimite un e-mail la adresa Facultății: admitere@administratiepublica.eu.

 

Pasul 2. Procesul de înscriere

Înscrierea online la masteratele Facultății de Administrație Publică se realizează rapid. Consultă “Ghidul înscrierii online la SNSPA”, respectă calendarul admiterii și finalizează completarea profilului tău de candidat/ă.

Înscrierile online la concursul de admitere pentru programele de masterat de la Facultatea de Administrație Publică se desfășoară în perioada 12-23 iulie 2021.

Accesează platforma admitere.snspa.ro, secțiunea Înscrieri online și creează-ți un cont de candidat pentru Facultatea de Administrație Publică.

Alege masteratele și ordoneaza-le în funcție de preferințele tale. Fiecare candidat poate alege mai multe masterate pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la SNSPA. Asigură-te că ai încărcat și probele de concurs. În baza mediei de admitere obținute, se face clasificarea candidaților, pe care o vom afișa marți, 27 iulie 2021.

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită online taxa de înscriere, direct din contul de candidat, sau încarcă dovada plății, dacă ai achitat taxa prin ordin de plată / internet banking / prin foaie de vărsământ. Odată taxa achitată, aceasta este valabilă pentru oricare dintre programele din oferta educațională a SNSPA, indiferent de facultatea aleasă. Nu uita! Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

Completează câmpurile obligatorii și încărcă toate documentele solicitate, pe care le-ai scanat/fotografiat.

 

Pasul 3. Finalizarea înscrierii

După ce ai completat toate câmpurile și ai încărcat toate documentele solicitate, verifică cu atenție sumarul înscrierii, la secțiunea Finalizare. Platforma te atenționează în cazul în care una sau mai multe secțiuni ale contului tău sunt incomplete și te îndrumă către acestea.
Nu poți finaliza înscrierea dacă există secțiuni incomplete. Previzualizează „Fișa de înscriere” pentru a te asigura că opțiunile, informațiile și documentele încărcate sunt corecte. Apasă butonul “Finalizează înscrierea”!

Felicitări! Te-ai înscris la concursul de admitere la masteratele Facultății de Administrașie Publică (SNSPA)! Echipa de Admitere va procesa informațiile și documentele încărcate. Atenție! Orice omisiune sau greșeală în completarea câmpurilor obligatorii duce la eliminarea ta din concursul de admitere la SNSPA.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Ce ar trebui să mai știi:

 • După finalizarea înscrierii, în contul tău, vei găsi fișa ta de înscriere, disponibilă pentru descărcare. Salvează și printează fișa! Vei avea nevoie de ea la înmatriculare.
 • Pe e-mail, vei primi codul tău unic de înscriere, valabil pentru fiecare cont de candidat/ă deschis pe platforma de admitere la masterat. Păstrează-l! Folosind aceste cod, te vei regăsi pe listele publicate cu rezultatele admiterii.
 • Taxa de înscriere (80 de lei) este unică. Dovada achitării acesteia poate fi încărcată la secțiunea Taxă în celelalte conturi create pentru admiterea la toate structurile academice ale SNSPA.
 • Marți, 27 iulie 2021, accesează admitere.snspa.ro, unde se vor afișa rezultatele admiterii la masterat, precum și detaliile legate de înmatriculare.
 • După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te. Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget vor depune la înmatriculare diploma de licență în original și vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență în original pentru conformare cu originalul, să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.
 • Facultatea de Administrație Publică va programa în prealabil depunerea documentelor pentru înmatriculare, cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului afișat.

 

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere80 de lei.
Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu în limba română și 4000 lei pentru programul de studiu în limba engleză. Detalii, aici.

 

Comments are closed.