Admiterea la facultățile SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)  a fost şi este un reper în peisajul academic românesc, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de cei care doresc să-şi aprofundeze studiile. SNSPA oferă zece programe de studii universitare de licență.

 • Programe predate în limba română: Administraţie publică, Administraţie europeană, Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Management, Știinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie şi Psihologie
 • Program predat în limba engleză: Communication and Emerging Media

Utile:

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2019, imediat după examenul de bacalaureat. Calendarul admiterii, aici.
 • Înscrierile la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și la Facultatea de Management se desfășoară la sediul SNSPA din Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1. Cum ajungi la sediul SNSPA.
 • Pregătește cu atenție dosarul de înscriere. Vezi aici actele necesare înscrierii la concursul de admitere. Fişele de înscriere sunt disponibile pentru completare doar în perioada înscrierilor. Le poți completa, aici.
 • Înscrierile la Facultatea de Științe Politice se fac online. Accesaţi admitere.politice.ro, în perioada în care se desfăşoară înscrierile pentru pretestare, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii. Detalii despre pretestare, aici.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere pentru studii universitare de licenţă este de 150 lei. Modalitățile de plată, aici.
 • Imediat după afișarea rezultatelor, candidaţii care au fost admişi sunt așteptați la sediul SNSPA să confirme locul, adică să se inmatriculeze. Doar așa pot deveni student/studentă SNSPA. Neprezentarea în perioada menţionată în calendar atrage după sine pierderea locului ocupat. Vezi aici când au loc înmatriculările pentru facultatea la care te vei înscrie.
 • În perioada 15-23 iulie 2019, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor, în limita locurilor disponibile, pentru maximum 2 nopţi. Pentru aceştia, tariful de cazare este de 10 lei de persoană. Cum te cazezi, aici.

 

Admiterea la Facultatea de Administrație Publică

Profesionalism, Inovație și Talent sunt cele trei cuvinte cheie care caracterizează Facultatea de Administrație Publică; o facultate activă, care se mândrește cu peste două decenii de experiență academică și de cercetare în științele guvernării și mii de absolvenți dedicați serviciului aflat în interesul cetățeanului.
Specializări:

 • Administrație publică (ZI)
 • Administrație europeană (ZI)
 • Administrație publică (ID)

Numărul locurilor fără taxă: 235

ADMITERE
Înscrieri: 10-17 iulie 2019
Proba de concurs:
– 80% nota obţinută la examenul de admitere*

*Examen scris (examen tip grilă), la una dintre următoarele discipline, la alegere: Istorie, Limba Română, Geografie,Limba engleză, Economie sau Stat și democrație
– 20% media examenului de bacalaureat

Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2019 pot fi descărcate de pe website-ul facultăţii, administratiepublica.eu. Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă.

 

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Facultatea de Comunicare și Relații Publice este o instituție dinamică și prestigioasă, care s-a afirmat ca o școală de comunicare de renume. Facultatea de Comunicare și Relații Publice încurajează și susține excelența academică în domeniul comunicării și al relațiilor publice, atât prin programele de studii, cât și prin cercetarea în aceste domenii.

Specializări:

 • Comunicare şi relaţii publice (ZI)
 • Publicitate (ZI)
 • Comunicare și Media Emergente (ZI) – Limba de studiu: engleză

Numărul locurilor fără taxă: 250

ADMITERE
Înscrieri: 15-19 iulie 2019
Proba de concurs: Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie sau Economie.

Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe website-ul facultăţii, comunicare.ro. În ziua concursului de admitere vor fi extrase 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

Admiterea la Facultatea de Management

Facultatea de Management, cea mai tânără structură din cadrul SNSPA, își asumă rolul de a pregăti tinerii care își doresc o carieră în structurile de conducere ale organizațiilor, în practica și consultanța de afaceri și management.

Specializări:

 • Management (ZI)

Numărul locurilor fără taxă: 80

ADMITERE
Înscrieri: 15-18 iulie 2019
Proba de concurs:
– 65% nota obţinută la Examen scris (tip grilă)*
* Test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Limba Engleză sau Matematică.
– 35% media de la bacalaureat

Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de pe website-ul facultăţii, facultateademanagement.ro. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României și Limba Engleză şi 10 pentru Matematică.

 

Admiterea la Facultatea de Științe Politice

Facultatea de Științe Politice este una dintre cele mai mari facultăți de științe politice din România. Prin programele de studiu oferite și activitatea de cercetare desfășurată, Facultatea de Științe Politice își propune să dezvolte disciplina științelor politice și a celor conexe dar și valorile democratice și civice ale societății românești.

Specializări:

 • Științe Politice (ZI)
 • Relații internaționale și studii europene (ZI)
 • Sociologie (ZI)
 • Psihologie (ZI)

Numărul locurilor fără taxă: 230

ADMITERE
Înscrierea la cele două sesiuni de pretestare se face numai online, pe admitere.politice.ro.

A doua sesiune de pretestare
Înscrieri: 13 mai-14 iulie 2019
Pretestare: 16 iulie 2019

Proba de concurs:
Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.

Până la data de 16 iulie 2019, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în contul deschis pe admitere.politice.ro media generală a examenului de bacalaureat. Ierarhizarea candidatilor declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba scrisă susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare).

Comments are closed.