Termenii și condițiile de utilizare website

Website-ul admitere.snspa.ro este deținut și administrat de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 9510194, cu sediul în București, Str. Povernei, nr. 6, Tel: 0372.249.771, Fax: 021.312.25.35, E-mail: rectorat@snspa.ro.

SNSPA își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. Sunteți obligat(ă) să respectați toate revizuirile acestor termini si condiții și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua la cunoștință actualizările.

Ȋn cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul acestui website, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează.

1. Scop
SNSPA publică pe website-ul admitere.snspa.ro informații legate de oferta educațională, modalitatea de admitere a candidaților programele de studii pe care le organizează și oferă persoanelor interesate posibilitatea de a se înscrie online, respectând metodologia de admitere. Recomandăm utilizatorilor să citească cu atenție termenii și condițiile de mai jos. Orice utilizare în alte scopuri decât cele descrise mai sus nu este permisă și cade sub incidența dispozițiilor legislației civile, contravenționale sau penale din România.

2. Legislație incidentă
Legislația în conformitate cu care a fost redactat și se va derula acest Acord și în conformitate cu care se interpretează este legislația română în domeniu în vigoare. Aceasta se completează, în măsura aplicabilității, cu normele de referință de la nivelul Uniunii Europene.

Prin accesarea și utilizarea website-ului admitere.snspa.ro, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile și de utilizare de mai jos precum și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între el și SNSPA. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din București (sediul SNSPA), în conformitate cu legile române în vigoare.

3. Drept de proprietate și drepturi de autor
SNSPA este proprietarul exclusiv al website-ului și al tuturor informațiilor conținute de acesta: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, desene, fotografii, clipuri audio sau video și alte date). Toate drepturile sunt rezervate. Destinatarul are permisiunea de a imprima sau descărca pe calculatorul personal – și numai pe acesta – secțiuni de materiale din diferite zone ale website-ului, doar pentru utilizare exclusiv academică și non-comercială proprie.

4. Politica de utilizare a website-ului
4.1. Responsabilitatea utilizatorului
SNSPA va depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului, însă nu garantează funcționarea neîntreruptă, funcționarea fără erori sau corectarea necondiționată a acestora. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria dumneavoastră răspundere.

Prin accesarea acestui website, utilizatorul își asumă riscul și responsabilitatea totală pentru utilizarea acestuia și a Internet-ului, SNSPA fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea website-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acesta.

În niciun caz, SNSPA nu va fi responsabilă pentru niciun eventual prejudiciu direct și/sau indirect, principal și/sau accesoriu, apărut din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a website-ului.

SNSPA își rezervă dreptul de a monitoriza conținutul website-ului și de a le înlătura unilateral și fără notificare pe cele considerate dăunătoare sau care sunt contrare prezentelor condiții, moralei, eticii universitare și/sau normelor legale în vigoare.

4.2. Restricționări
Utilizatorii vor folosi doar numele și prenumele proprii și reale. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. În acest din urmă caz, SNSPA nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări nereale.

Utilizatorul nu are permisiunea de a transmite niciun fel de materiale scrise, date, imagini care ar viola drepturile de proprietate ale terților. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun material care conține viruși ori alte identități electronice distructive sau de contaminare. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun mesaj cu conținut amenințător, abuziv sau care propagă discriminarea de orice natură. Este interzisă afișarea sau transmiterea oricărui mesaj calomniator, defăimător, injurios sau care dezvăluie informații private sau personale ale oricărei persoane terțe. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite orice materiale scrise, date, imagini sau programe care sunt indecente sau obscene, care lezează demnitatea umană sau drepturile omului. Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza facilitățile si capacitățile website-ului pentru a desfășura activități contrare legii sau care încalcă sau ar putea încălca drepturile terților.

Este interzisă încercarea de a sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua portalului, accesarea oricăror servere sau servicii electronice aparținând SNSPA, fără autorizația expresă, prealabilă și scrisă a acesteia.
Este interzisă orice intervenție sau tentativă de a interveni, prin orice mijloace, în funcționarea serverelor care deservesc website-ul.

4.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal
Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului său din secțiunea Înscrieri online, iar SNSPA nu va răspunde pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului său.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin crearea contului de utilizator, acesta ia la cunoștință și este de acord în mod expres și neechivoc ca datele având caracter personal: să fie prelucrate prin orice mijloace, pentru gestionarea situațiilor școlare și întocmirea actelor de studii; să fie transmise de către SNSPA, către instituțiile publice care le solicită. SNSPA stochează datele colectate în condiţii de siguranţă, iar furnizarea acestora se realizează conform legislaţiei în vigoare.

Pentru informații suplimentare, accesați Politica de confidențialitate aici.

SNSPA nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, precum date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzătoare SNSPA pentru niciun fel de prejudiciu.

5. Obligația de înscriere
Pentru accesarea anumitor secțiuni ale website-ului, utilizatorul este obligat:

  • să furnizeze date reale, exacte și complete despre persoana sa, așa cum este cerut de câmpurile din contul de utilizator;
  • să actualizeze datele de înregistrare în cazul modificării acestora, în maximum 24 de ore de la operarea modificărilor respective.

Dacă veți furniza în cursul înregistrării informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, respectiv dacă se constată folosirea website-ului într-un mod neconform cu uzanțele normale, SNSPA are dreptul unilateral să restricționeze parțial sau total accesul la website, respectiv să refuze cererea de înscriere.

6. Răspundere și limitări de răspundere
Forța Majoră, așa cum este definită de legea română, exonerează de răspundere părțile acestui Acord pe durata existenței cauzelor care au generat-o.

7. Modificarea acordului
SNSPA își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile incluse în acest acord, orice anexă și orice politică inclusă sau la care se face referință, în orice moment, unilateral, și de a determina când astfel de schimbări se aplică atât utilizatorilor curenți, cât și celor viitori. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare după ce ele vor fi afișate în această secțiune. Continuarea utilizării serviciului de către utilizatori după modificarea acestor termeni și condiții constituie un acord tacit și va fi perceput ca atare.

8. Dispoziții finale
Regimul juridic al Termenilor și Condițiilor este acela al unui contract valabil încheiat.
Neexercitarea din partea SNSPA a vreunui drept prevăzut în prezentul acord nu va reprezenta în nicio situație o renunțare la acel drept.