Programul de studii “Communication and Emerging Media”

Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice încurajează tinerii pasionaţi de ştiinţele comunicării, publicitate sau social media să-şi dezvolte o carieră de succes în domeniu. Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice vă ajută să profesaţi în următoarele domenii: relaţii publice, publicitate, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, gestionarea crizelor, relaţii publice internaţionale.

Odată cu dezvoltarea pieței dispozitivelor mobile, proliferarea diverselor formate media și creșterea interconectării și a accesului la informație, a apărut și cererea pentru specialiști care să comunice strategic, eficient, sigur, corect în aceste noi media. În acest context, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a lansat în anul universitar 2019-2020 această nouă specializare, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență: Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză)/Communication and Emerging Media.

Planul de învățământ reflectă tendințele din programele de studii similare oferite de universități din Statele Unite ale Americii, din Europa și din țară.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Absolvenţii Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice pot lucra în:
• Agenţii de relaţii publice, agenţii de publicitate, sectorul corporatist privat sau nonprofit, firme de consultanţă
• Departamente de informare și relații publice instituționale (guvern, ministere, administrație prezidențială, parlament, primării, ambasade etc)
• Redacţii ziare, reviste, TV, radio, agenţii de presă

Absolvenţii Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice sunt pregătiţi pentru a deveni:
• Brand manageri și directori de produs, consultanţi de marketing și comunicare electorală, specialiști și consultanţi în resurse umane și traineri
• Manageri de proiect și experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană, reporteri, redactori de televiziune, radio, presa scrisă, editori de știri, specialiști în foto și web design
• Specialiști în publicitate (account manager, account planner, copywriter, media planner, social media expert, etc.), purtători de cuvânt și ofiţeri de presă, specialiști și consultanţi de marketing strategic și operațional
• Specialiști în comunicare și relaţii publice, consultanţi în PR comercial, instituţional, politic, cultural, sportiv, internaţional

Cursuri

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă studenților o experiență academică de excepție, într-un mediu inovativ, care încurajează talentul, competiția și performanța.

Semestrul I:

Teoria comunicării/ Communication theory, Introducere în relatii publice/ Introduction to Public Relations, E-business si marketing digital/ E-business and digital marketing, Redactare academică/ Academic writing, Istoria comunicării/ History of communication, Gândire critică/Critical thinking, Limba engleză pentru comunicare/ English for communication, Campanii globale de comunicare/ Global communication campaigns

Semestrul al II-lea:

Imagologie, Comunicare în media digitale, Tehnica discursului public/ Public speaking, Introducere în comunicarea audio-video/ Introduction to audio-video communication, Publicitate/ Advertising, Psihosociologia comunicării/ Social psychology of communication, Limba engleză pentru comunicare/English for communication, Organizare de evenimente/ Events management

Semestrul I:

Mass media şi societatea. Media emergente / Mass media and society, Emerging media, Social media și participare civică / Social media and civic participation
Comunicare și industriile creative / Communication and creative, industries, Metode de cercetare în ştiinţele comunicării / Research methods in communication sciences, Etica în comunicare, Practică în cercetare/Internship in research, Practică profesională / Professional internship

Semestrul al II-lea:

Comportamentul consumatorului în context digital / Consumer behavior in the digital context, Branding prin social media / Branding through social media, Semiotică în noile media/Semiotics in the new media, Management de proiect / Project management, Tehnologii pentru media digitale/Technologies for digital media/ Web design, Digital writing/Digital writing

Semestrul I:

Comunicare strategică/Strategic communication, Managementul inovării și dezvoltarea de noi produse/Innovation management and new product development, Comunicarea de criză/Crisis communication, Relaţii publice în media digitale/ Public relations in digital media, Comunicare pe dispozitive mobile/ Communication on mobile devices, Producţie şi editare multimedia/ Multimedia production and editing

Semestrul al II-lea:

Globalizare și digitalizare/Globalization and digitalization, Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire/Thesis Writing Tutorial, Comunicare vizuală/Visual communication, Practică/Internship, Storytelling în media digitale/ Digital storytelling, Echipe în media digitale/ Working in digital media teams

Oportunități de practică

Studenții Facultății de Comunicare și Relații Publice au acces la oportunități de învățare și orientare în carieră complexe, îmbinând pregătirea teoretică și expunerea la experiențe directe și contact cu actori relevanți din piața muncii prin: prezența la cursuri, în calitate de invitați, a profesioniștilor din domeniu, programe de practică, activitatea oferită de Centrul de Orientare și Practică în Comunicare și Relații Publice, participarea în programele AcademIAA și MentorIAA.

Planul de învățământ cuprinde discipline cu pronunțat caracter aplicativ (Tehnologii pentru media digitale, Comunicare pe dispozitive mobile, Producţie şi editare multimedia). Aceste cursuri se vor desfășura în laboratoarele Facultății de Comunicare și Relații Publice (Laboratorul de informatică, Laboratorul multimedia), dotate cu aparatură audio-video lineară şi digitală de ultimă generaţie.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice dezvoltă în mod constant parteneriate cu instituții publice și companii importante din diverse domenii profesionale, ceea ce oferă studenților posibilitatea de a participa la stagii de practică profesională relevante. În cadrul parteneriatului cu International Advertising Association (IAA), România, care are ca principal obiectiv creșterea gradului de angajabilitate, peste 100 de studenți de la facultatea noastră au beneficiat de mentorat din partea unora dintre cei mai importanți specialiști în comunicare. Companiile membre IAA oferă programe de internship studenților și încurajează practicienii să participe la cursuri în calitate de lectori invitați.

Mobilități Erasmus+ și în interiorul Alianței CIVICA

Studenții beneficiază de mobilități de studiu și de practică prin intermediul programului Erasmus+. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni. Toți studenții Facultății pot beneficia de mobilități în Germania, Spania, Portugalia, Belgia, Italia, Ţările de Jos, Grecia, Slovacia, Polonia, Turcia etc. Lista universităților partenere, poate fi accesată aici.
Din 2019, SNSPA este membră CIVICA, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, zece instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Austria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia), IE University (Spania), SGH – Warsaw School of Economics (Polonia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).
Studenții Facultății de Comunicare și Relații Publice pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european.

Taxele de școlarizare

Pentru anul universitar 2024 – 2025, Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă locuri bugetate și cu taxă pentru învățământul cu frecvență. Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență va fi comunicată în curând.

Alte informații (ex. Centre de cercetare, parteneriate instituționale, conferințe organizate, parteneri de proiecte de cercetare etc.)

Sesiunea de comunicări științifice – ComunicarTe oferă un cadru de dezbatere și diseminare a rezultatelor cercetărilor sau proiectelor de cercetare realizate de studenți, acoperind un spectru larg de problematici din sfera științelor comunicării: comunicare organizaţională, comunicare interpersonală, relaţii publice, marketing și branding, comunicare publicitară, comunicare politică etc.
De-a lungul anilor, evenimentul a reunit nu doar prezentări ale lucrărilor științifice și dezbateri pe marginea acestora, ci și secțiuni complementare de eseuri, concursuri de fotografie, lansări de carte, workshop-uri etc. Din 2018, odată cu lansarea secțiunii Campanii de Comunicare, participanții au avut la dispoziție un brief de la o organizație reală pentru a propune o campanie de comunicare. Un juriu format din profesioniști îi consiliază și evaluează pe participanți.

Centrul de Cercetare în Comunicare este un centru dinamic, a cărui misiune este de a stimula cercetarea aplicată, focalizată pe probleme de actualitate specific românești, și de a crea un pol de cercetare recunoscut la nivel internaţional.
Center for EU Communication Studies este umbrela instituţională a primului cluster academic din România dedicat comunicării publice în context european.

Mai multe detalii referitoare la Cercetarea în Facultatea de Comunicare și Relații Publice, aici.