S-au afişat rezultatele probei scrise din cea de-a doua sesiune de pretestare de la Facultatea de Ştiinţe Politice

Marți, 16 iulie 2019, a avut loc proba scrisă desfășurată în cadrul celei de-a doua sesiuni de pretestare pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice.
Rezultatele pot fi văzute aici.

Contestații 

Contestațiile la proba scrisă, sesiunea de pretestare iulie 2019 se pot depune dupa cum urmeaza:

 1. La secretariatul facultății:
  • Miercuri, 17 iulie 2019, între orele 14:00-16:00;
  • Joi, 18 iulie 2019, între orele 10:00-14:00.

  2. Online la adresa:

 

Baremul, aici.

 

Află dacă ai fost admis
Rezultatele concursului de admitere (departajarea locurilor fară taxă – locurilor cu taxă, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializările, vor fi afişate pe data de 22 iulie 2019, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale. Se va lua în calcul pentru ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi media cea mai mare obţinută în cele două sesiuni de pretestare.

Confirmă locul pentru a deveni student SNSPA: Candidaţii declaraţi admişi se vor înmatricula în perioada 23, 24, 25 iulie 2019.

Înmatricularea candidatilor declaraţi admişi

Înmatricularea candidaților admiși se va face în zilele 23, 24, 25 iulie 2019, la secretariatul Facultății de Științe Politice, între orele 10:00-16:00. Candidații declarați admiși care se înmatriculeaza vor depune un dosar mapa (de carton) cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2019 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de nastere, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze “clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate”;
 • Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare) copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai urmat alte studii de licenta finantate de la bugetul de stat ( pentru absolventii din promotii anterioare seriei curente);
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 lei, in contul FSP).
Comments are closed.