Rezultatele admiterii la masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere la programele de masterat organizate de Facultatea de Comunicare și Relații Publice.

Rezultatele examenului de admitere la Masteratele cu frecvenţă:

MASTER COMUNICARE AUDIO-VIDEO – click aici.

MASTER BRAND MANAGEMENT ŞI COMUNICARE CORPORATIVĂ – click aici.

MASTER MANAGEMENT ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI – click aici.

MASTER COMUNICARE ŞI AFACERI EUROPENE (cu predare în limba engleză) – click aici.

MASTER LEADERSHIP ŞI COMUNICARE POLITICĂ – click aici.

MASTER COMUNICARE ŞI PUBLICITATE (cu predare în limba engleză) – click aici.

MASTER COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE – click aici.

MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR (cu predare în limba engleză) – click aici.

MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR – click aici.

MASTER PUBLICITATE – click aici.

MASTER COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞI RESURSE UMANE – click aici.

MASTER SOCIAL MEDIA SI MARKETING ONLINE – click aici.

CE FAC DACĂ AM FOST ADMIS(Ă)?

 

În perioada 31iulie-1 august 2019, candidaţii care au fost admişi în sesiunea iulie la studii universitare de MASTER, forma de învăţământ cu frecvenţă (ZI) trebuie să se prezinte pentru înmatriculare la Sala 510 (Bld. Expoziţiei, nr 30A, etajul 5). Candidaţii care nu au la dosar fotografii sunt rugaţi să aducă două foto 3/4  la înmatriculare. Contractele de studii pot fi descărcate aici.

Pentru candidaţii care au ocupat un loc fără taxă, înmatricularea constă în depunerea diplomei/adeverinţei de licenţă în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei.

Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei şi a primei rate din taxa de şcolarizare:

  • 1300 lei la masteratele Managementul proiectelor, cu predare în limba română/engleză;
  • 1200 lei la celelalte masterate.

Taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare se pot achita la orice Sucursală BRD în contul pentru învăţământul de zi RO23 BRDE 445 SV954 6224 4450. Dovezile de plată se vor aduce la sala 510, în perioada 25-27.07.2018, pentru definitivarea înmatriculării.

Criterii de departajare:

În situaţii de medii egale pe ultimul loc, candidaţii respectivi au fost departajaţi după media obţinută la examenul de licentă, urmată de media anilor de studiu.

Neprezentarea în perioada menţionată (31 iulie -1 august 2019) atrage după sine pierderea locului ocupat.

Retragerea dosarelor depuse la admitere (pentru candidaţii care nu au fost admişi) se face în perioada 31 iulie -1 august 2019, pe baza B.I./C.I. După data de 1 august a.c. dosarele candidaţilor se arhivează şi nu mai pot fi ridicate din secretariat.

În această perioadă programul secretariatului este: 9.00-16.00

Locuri vacante sesiunea iulie 2019

Candidaţii care au fost admişi pe locuri cu taxă, după prima opţiune, pot opta pentru ocuparea unui loc rămas vacant la fără taxă, la următoarele masterate (se va formula o singură opţiune):

  • Master Comunicare audio-video:  3 locuri vacante fără taxă;
  • Master Leadership şi Comunicare politică:  1 loc vacant fără taxă;
  • Master Managementul proiectelor:  4 locuri vacante fără taxă;
  • Master Comunicare şi afaceri europeane (cu predare în limba engleză):  26 locurivacante fără taxă;
  • Master Comunicare şi publicitate (cu predare în limba engleză):  7 locuri vacante fără taxă;
  • Master managementul proiectelor (cu predare în limba engleză):  17 locuri vacante fără taxă .

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile vacante se face în perioada 31 iulie -1 august 2019, între orele 9.00-16.00.

Ocuparea locurilor vacante la masteratele cu predare în limba engleză se va face numai în urma evaluării competenţei lingvistice în limba engleză, nivel intermediar,perioada 31 iulie -1 august 2019, între orele 12.00-14.00sala 306.

 

Comments are closed.