Rezultatele admiterii la Facultatea de Management

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere la Facultatea de Management.

Rezultatele, aici.

În perioada 22-23 iulie 20019, în intervalul orar 9.00-16.00, candidaţii care au fost declaraţi admiși trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Management (camera 403), pentru înmatriculare.

Pentru candidaţii care au ocupat un loc fără taxă, înmatricularea constă în depunerea la secretariat a diplomei de bacalaureat / adeverinţei de bacalaureat (pentru promoţiile curente) în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei.

 

Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei şi cel puţin a primei rate din taxa de şcolarizare de 800 de lei* la casieria SNSPA de la parter (bd. Expoziției nr. 30A). Neprezentarea la secretariat în zilele menționate (22-23 iulie 2019) atrage după sine pierderea locului ocupat.
* Taxa de studii anuală pentru locurile cu taxă este în valoare de 2200 lei, achitabilă în trei rate: rata I – 800 lei (data-limită de plată: la înmatriculare); rata II – 700 lei (data-limită de plată: 15.01.2020); rata III – 700 lei (data-limită de plată: 15.05.2020).

 

IMPORTANT. Ce fac facă nu am fost admis, dar media este mai mare de 5?

În data de 22 iulie 2019, candidaţii care nu au ocupat un loc la învăţământul cu frecvenţă, dar au obţinut o medie de cel puţin 5, pot solicita în scris la secretariatul Facultăţii de Management (camera 403), în intervalul orar 9.00-16.00, ocuparea unui loc eliberat prin retragerea unui candidat admis. Repartizarea pe aceste locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 

Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Management (cam. 403) luni, 22 iulie 2019, în intervalul orar 9.00-11.00.
Retragerea dosarelor depuse la admitere pentru candidaţii care nu au fost admişi se face în zilele de 22 şi 23 iulie 2019, în intervalul orar 9.00-16.00, în baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate. ATENŢIE! Cine retrage dosarul, nu mai poate opta pentru ocuparea unui loc eliberat în cazul retragerii unui candidat admis.

Comments are closed.