Programe de masterat pentru viitorii specialişti în știinţe politice, antropologie și studii de mediu

Masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice oferă flexibilitate și specializare multidisciplinară, fiind gândite astfel încât să ofere un avantaj competitiv absolvenților, pentru că înțelegem că în societatea de astăzi este nevoie, mai mult decât oricând, de minți capabile să analizeze și să rezolve rapid și eficient probleme complexe. În acest sens încercăm să oferim atât predarea unor cunoștințe teoretice fundamentale cât și să formăm deprinderi practice. Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi actualmente lucrează atât în ţară cât şi în străinătate.

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Politici, gen şi minorităţi

Politici publice si integrare europeană

Management şi guvernare

Guvernare şi Societate 

Dezvoltare regionala si cooperare internaţională

Teorie și analiză politică

Științe politice

Antropologie

Studii vizuale și societate

Sociologie aplicată. Devianță și ordine socială

Studii rome

Studii de munca

Politică și societate europeană

Studii de mediu și dezvoltare durabilă

Facultatea de Ştiinte Politice este una dintre cele mai mari facultăţi de ştiinţe politice din România. Prin programele de studiu oferite şi activitatea de cercetare desfăşurată, Facultatea de Ştiinţe Politice îşi propune să dezvolte disciplina ştiinţelor politice şi a celor conexe dar şi valorile democratice şi civice ale societăţii româneşti.

ADMITERE 2018

Înscrie-te la masteratele Facultății de Științe Politice, în doi paşi:

1. Deschide-ți un cont sau autentifică-te dacă ai deja cont

2. Alege masteratul și completează datele de inscriere. Încarcă CV-ul și scrisoarea de motivatie pe care o vei susține. 

 

Condițiile de admitere

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pe baza unei scrisori de motivaţie

Informații suplimentare

Înscrierea se face exclusiv online, pe admitere-masterat.politice.ro. Candidaţii vor încărca pe acest site de admitere un CV și o scrisoare de motivație, respectându-se informațiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Modelul de scrisoare de motivaţie, pentru programele Antropologie și Studii vizuale și societate, poate fi descarcat aici

Numărul locurilor scoase la concurs, aici.

Când vă înscrieţi online: 

I. Perioada de înscriere: 7 mai – 8 iulie 2018.
Susținerea interviurilor: 9 iulie 2018
Afișarea rezultatelor: 10 iulie 2018
Perioada de înmatriculare: 17 – 19 iulie 2018

II.    Perioada de înscriere: 10– 22 iulie 2018.
Susținerea interviurilor: 23-24 iulie 2018
Afișarea rezultatelor: 24 iulie 2018
Perioada de înmatriculare: 25 – 26 iulie 2018

Unde vă înscrieţi: pe admitere-masterat.politice.ro

Pentru înscriere trebuie să trimiteţi în format .doc, .docx sau .pdf:

 • Un Curriculum Vitae
 • Scrisoarea de motivație (pentru programele ANTROPOLOGIE și STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE)
 • Este necesar pentru a vă înscrie să faceţi dovada plăţii taxei de înscriere (Veţi completa numărul şi seria chitanţei într-o rubrică a formularului online).

Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

În urma interviului veţi primi o notă care va stabili poziţia dumneavoastră în ierarhia locurilor subvenţionate de la buget.
Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toţi candidaţii.

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO85 BRDE 445S V189 8911 4450 deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice – zi
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

 

Pentru înmatriculare, vor fi necesare următoarele acte:

 • fisa de înscriere;
 • diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în original;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu ați urmat alte forme de studii de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
 • certificat de naştere în copie legalizată sau copie simpla insotita de original;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul sau copie simpla insotita de original;
 • adeverinţa medicală;
 • două fotografii 3/4
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei);
 • chitanta de plata a taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Cazarea studenţilor SNSPA

Cei care au susţinut admiterea la studii de masterat, sesiunea iulie 2018, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

Toate detaliile legate de admiterea la  programele de masterat ale Facultății de Științe Politice, aici.

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova care doresc să devină masteranzi ai Facultății de Științe Politice vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

 

 

 

 

Toate detaliile legate de admiterea la  programele de masterat ale Facultății de Ştiinte Politice, aici.

Comments are closed.