Programe de masterat pentru viitorii specialişti în management și leadership public, politici anticorupție şi științe administrative

Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adreseaza tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autoritaţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.

Facultatea de Administraţie Publică oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: management public, afaceri publice, afaceri europene, e-guvernare, politici antifraudă și anticorupție, administraţie publică, drept, managementul fondurilor europene, managementul achizițiilor publice, spațiului administrativ european.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 

Admitere 2018

Condițiile de admitere

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Examenul de admitere consta în evaluarea, în cadrul unui interviu, a cunoştinţelor de specialitate ale candidatului(ei) relevante programului masteral ales.

Informații suplimentare

 • Interviul va urmări cu precădere, capacitatea candidatului(ei) de a susține eseul academic înregistrat în dosarul de concurs.
 • Limbă în care se desfășoară interviul este limbă română (pentru programul masteral “Public Sector Management”, interviul se poate desfășura și în limbă engleză). În situația în care în urmă interviului, doi sau mai mulți candidați obțin medii egale, departajarea se va realiză pe bază mediei obținute de aceștia la examenul de licență.
 • Pentru programele de masterat organizate în limbă română, eseul academic va fi redactat în limbă română; pentru programul “Public Sector Management”, eseul va fi redactat în limbă engleză.
 • Eseul academic nu va depăși 10 pagini (font Times New Roman 12, spațiere 1 rând) și va trata o temă considerată de candidat(a) relevanță pentru programul masteral ales.

Mai multe detalii, aici.

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (80%) si  nota eseului academic (20%).

Informații suplimentare

 • Eseul academic nu va depasi 10 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand) si va trata o tema considerata de candidat(a) relevanta pentru programul masteral ales.

Detalii, aici.

 

Numărul locurilor scoase la concursaici.

 

Când vă înscrieţi:

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

16-21 iulie 2018

Program înscrieri:

 • Luni-Joi: 9:00 – 16:00
 • Vineri-Sâmbătă: 9:00-13:00

Învăţământ la distanţă (IFR)

20-26 iulie 2018

 • Luni-Joi: 9:00 – 16:00
 • Vineri-Duminică: 9:00-13:00

 

Unde vă înscrieţi: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 6

Hartă, mai jos.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici.
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

Actele de înscriere:

 • Programe de masterat – învățământ cu frecvență,aici 
 • Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR), aici.

 

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA:

 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Administraţie Publică, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Administraţie Publică, absolvenţii altor universităţi, care aleg opțiunea alegerii înscrierii la mai multe masterate ale Facultăţii de Administraţie Publică, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

 1. Taxele pot fi achitate prin ordin de plată în contul bancar al facultăţii

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO38 BRDE 445S V199 6490 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: FAP – IF
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Învăţământ la distanţă (ID)
Cont bancar: RO77 BRDE 445S V122 2158 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: ID
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

 

 1. La parterul sediului SNSPA.

 

Calendarul admiterii:

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 • Susţinerea interviurilor: 24 iulie 2018
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2018
 • Înmatriculare: 26-28 iulie 2018

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 • Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus: 27 iulie 2018
 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 28 iulie si 30 iulie 2018

 

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul Facultăţii diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxele de şcolarizare, aici

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Cazarea studenţilor SNSPA

Cei care au susţinut admiterea la studii de masterat, sesiunea iulie 2018, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Toate detaliile legate de admiterea la  programele de masterat ale Facultăţii de Administraţie Publică, aici.

 

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova care doresc să devină masteranzi ai Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

Comments are closed.