Programe de masterat pentru viitorii specialişti în comunicare și afaceri europene, publicitate şi social media

Masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice sunt proiectate și actualizate în strânsă legătură cu cerințele și tendințele pieței de muncă. Toate programele de masterat au o puternică dimensiune aplicativă, pe de o parte prin natura și obiectivele disciplinelor, pe de altă parte prin faptul că majoritatea profesorilor au acumulat și experiență ca practicieni sau consultanți.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este una dintre instituțiile reprezentative de învățământ din România, care s-a afirmat ca o şcoală de comunicare de renume. În 24 de ani de activitate, profesorii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice-SNSPA au format peste 14.000 de absolvenţi de studii de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, generații de experți în domeniile comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: comunicare şi publicitate, social media şi marketing online, comunicare în afaceri, brand management, comunicare politică şi marketing electoral, afaceri europene şi managementul proiectelor, comunicare audio-video.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 

ADMITERE 2018

Condițiile de admitere

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie sau o prezentare în format PowerPoint

Informații suplimentare

 • Scrisoarea de motivaţie va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii programului de masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată. Mai multe detalii, aici.
 • Pentru admiterea la masteratele în limba engleză, interviul se va desfăşura în limba engleză. Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul susţinerii interviului.

Detalii, aici.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Media concursului de admitere: media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%).

Informații suplimentare

 • Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată.

Detalii, aici.

 

 

Numărul locurilor scoase la concursaici.

 

Când vă înscrieţi:

 • 16-21 iulie 2018

Program înscrieri:

 • Luni-Vineri: 9:00 – 16:00,
 • Sâmbătă: 9:00-13:00

 

Unde vă înscrieţi: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 5

Hartă, mai jos.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici.
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

Actele de înscriere:

 • Programe de masterat – învățământ cu frecvență,aici 
 • Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR), aici.

 

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA:

 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;
 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea;

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii altor universităţi, care aleg opțiunea alegerii înscrierii la mai multe masterate ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

 1. Taxele pot fi achitate prin ordin de plată în contul bancar al facultăţii

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO23 BRDE 445S V954 6224 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, FCRP
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Cont bancar: RO08 BRDE 445S V130 0478 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
  facultatea: SNSPA, FCRP
  taxa de înscriere la examenul de admitere

 

 1. La parterul sediului SNSPA.

 

Calendarul admiterii:

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 • Susţinerea interviurilor: 23-25 iulie 2018
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2018
 • Înmatriculare: 26-27 iulie 2018

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 • Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2018
 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 26-27 iulie 2018

 

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul Facultăţii diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxele de şcolarizare, aici.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Cazarea studenţilor SNSPA

Cei care au susţinut admiterea la studii de masterat, sesiunea iulie 2018, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Toate detaliile legate de admiterea la  programele de masterat ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

 

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova care doresc să devină masteranzi ai Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

Comments are closed.