Programul de masterat “Sociologie aplicată: Devianță și Ordine Socială”

Programul își propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul sociologiei devianței și a managementului instituțiilor de control social, permițând atât o carieră academică sau de cercetare, cât și expertiza necesară pentru cei care doresc să lucreze în domeniul analizei, evaluării și managementului instituțiilor care se ocupă cu controlul social, dar și cu analiza și gestiunea conflictelor și problemelor sociale, a programelor de dezvoltare comunitară.

Programul a fost proiectat pe baza studiilor și analizei pieței forței de muncă din România și din acest motiv el este centrat pe formarea, la cel mai înalt nivel, de abilități și competențe cerute imperios de piața forței de muncă. De asemenea, laboratoarele și programele de practică asigură cadrul necesar pentru derularea unor proiecte de echipă, în condițiile reale ale muncii specifice în domeniu.

Cursuri:

 • Politici și strategii anticorupție
 • Cultura devianței în penitenciare
 • Delicvența juvenilă și politici publice de prevenție
 • Metodologia studiului de caz în cercetarea infracționalității majore
 • Probleme cheie în management și organizații
 • Sociologie juridică
 • Evaluarea psihologică în cazul comportamentelor deviante (laborator)
 • Management Public
 • Practica observației sociologice a comportamentelor deviante: Metode de cercetare calitativă în științele sociale Interviul, Focus grupul, analiza calitativă de conținut

Avantaje:

Cursurile se desfășoară după amiaza, după ora 16.30.

Descrierea programului:

Programul de masterat pune un accent deosebit pe componenta de pregătire practică, pe dezvoltarea unor abilități de cercetare și de lucru care sunt cerute imperios de piața forței de muncă. De asemenea, programele de practică asigură cadrul necesar pentru derularea unor proiecte de echipă, în condițiile reale ale muncii specifice în domeniu.
Un alt palier major este cel al cercetării sociale avansate, relevantă pentru domenii multiple de interes: organizații, comunități sociale, grupuri, procese de schimbare socială, fenomene sociale anomice.

Programul de master este destinat în principal absolvenților din domeniile științelor sociale și umane, în primul rând celor licențiați în domeniile: sociologie, științe politice, științele comunicării, drept, științe economice, jurnalism, psihologie, științe administrative, istorie.

Programul nu se bazează, însă, pe un sistem de admitere exclusivist, fiind deschis oricărui licențiat care face dovada unei pregătiri bazale în domeniul de specializare al masterului. Masterul Sociologie aplicată: Devianță și ordine socială este deschis totodată pentru toți candidații care au licențe în domenii de graniță sau care vor să se specializeze în sociologia devianței și a controlului social, pe baza pregătirii prealabile pe care o au în domeniul lor de licență.

Programul se adresează inclusiv celor care lucrează deja în instituții care se ocupă cu problematica devianței, asistenței sociale, anomiei sau cu managementul organizațiilor de control social și care vor să se perfecționeze profesional.

Programul de masterat formează specialişti pentru:

Absolvenții masteratului dețin competențele necesare pentru ocuparea unor poziții pe piața forței de muncă în domenii și arii de activitate cum ar fi:

 • proiectarea, managementul și diagnoza programelor de dezvoltare comunitară
 • managementul organizațiilor de control social.
 • consilierea la nivelul top managementului organizațiilor care se ocupă cu gestiunea problemelor sociale și cu controlul social.
 • consultanță în media în privința analizei, diagnozei și gestiunii problemelor sociale.
 • proiectarea politicilor publice în domeniu și în diagnoza efectelor acestora.
 • consultanță politică în domeniul analizei fenomenelor și proceselor infracționale și anomice.
 • consultanță în proiecte publice sau private cu caracter social.
 • consultanță în programe culturale sau artistice menite a rezolva conflicte sau probleme sociale.
 • audit instituțional
 • definirea de strategii și programe de dezvoltare durabilă.

Oportunităţi de angajare după absolvire.

Absolvenții noștri pot lucra în:

 • Administrația publică centrală și locală
 • Mass media (online, tv, presă scrisă)
 • Instituții de control social
 • Organizații non-guvernamentale
 • Firme de consultanță

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care vor putea profesa în calitate de:

 • Experți în administrațiile publice locale și centrale
 • Experți în organizațiile non guvernamentale
 • Experți în politici anticorupție
 • Experți în diagnoza și gestiunea problemelor sociale
 • Experți în instituții de control social
 • Experți parlamentari
 • Consultanți în probleme de gestiune socială a infracționalității
 • Consultanți în media în problematica devianței și a problemelor sociale
 • Consultanți în elaborarea și gestiunea politicilor publice
 • Experți independenți în programe internaționale privind problemele sociale, corupția, infracționalitatea etc.

Taxa de şcolarizare pe an: 3.300 lei