Programul de masterat “Management şi Guvernare”

Programul oferă o perspectivă interdisciplinară (i.e. sociologie şi științe politice) de analiză a practicii managementului şi a domeniului guvernării. Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze, pe de o parte, practicile şi conducerea organizaţională în contexte sociale, economice şi tehnice variate şi, pe de altă parte, modalităţile de gestionare a resurselor publice şi de rezolvare a problemelor sociale.

Cursuri:

  • Economie socială şi antreprenoriat
  • Probleme cheie în management şi organizaţii
  • Politici de personal și comportament organizațional
  • Rețele sociale și cultură organizaționala
  • Politici publice și organizațiile sectorului privat nonprofit
  • Management public şi mediul de afaceri
  • Managementul resurselor umane în context european și internațional
  • Guvernare și politici publice
  • Managementul proiectelor
  • Management financiar

Avantaje: Preponderent, cursurile sunt organizate seară. În cazuri excepționale, acestea pot fi organizate în sistem modular sau cu suportul platformelor e-learning de învățare.

Descrierea programului:

Procesul educaţional desfăşurat în cadrul programului de masterat Management şi Guvernare este gândit în aşa fel încât să ofere cursanţilor instrumentele necesare abordării unei game variate de probleme şi subiecte de cercetare:

 • analiza problemelor organizaţiilor moderne
 • analiza şi proiectarea de practici organizaţionale
 • perspectivă comparativă asupra conducerii organizaţiilor
 • acţiunea organizaţiilor asupra mediilor în care funcţionează
 • analiza politicilor publice
 • relaţia dintre eficienţa managerială şi resursele umane
 • analiza strategiilor financiare şi a managementului performanţelor
 • finanţarea proiectelor internaţionale.

Programul de masterat formează specialişti pentru:

 • Structurile de management ale organizaţiilor publice, ale celor private pentru profit şi ale celor private nonprofit
 • Resurse umane și politici de personal
 • Servicii de consultanţă
 • Administraţia publică
 • Politici publice şi proiectarea programelor publice
 • Managementul proiectelor

Oportunităţi de angajare după absolvire:

 • Expertiza profesională și academică în consultanță organizațională, training, coaching și cercetare organizațională pentru organizații publice (administrație publică locală și centrală) și private pentru profit (firme și companii transnaționale) și nonprofit (organizații neguvernamentale);
 • Expertiză profesională și academică de cercetare sociologica și evaluare în domeniul politicilor publice naționale, pentru agenții guvernamentale;
 • Expertiză profesională și academică pentru analiza mediului de afaceri al firmelor mici și mijloci.

Taxa de şcolarizare pe an: 3.300 lei