Programul de masterat “Latin American Studies”

Primul masterat de studii latino-americane din România.

Programul își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relaţiilor internaţionale şi să dobândească expertiză în problematica Americii Latine.

Cursuri:

 • Latin American Integration Process
 • Party Systems in Latin America
 • Cultural Roots and Identities in Latin America
 • European Union – Latin America Partnership
 • United States – Latin America Relations
 • Geopolitics in South and Central America
 • International Public Law
 • International Cooperation and Development
 • Development Economy
 • Ethics in International Relations

Avantaje: Cursurile sunt organizate dupa amiaza și seara. La cursuri participă profesioniști din domeniu.

Descrierea programului:

Masteratul Latin American Studies își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească expertiză în problematica Americii Latine. Creionarea unui astfel de program a venit din nevoia de a răspunde cerințelor și schimbărilor ce au loc pe plan global, statele din America Latină devenind tot mai interesante pentru comunitatea internațională. Prin intermediul cursurilor, studenții sunt familiarizați cu evoluțiile din spațiul latino-american, să analizăm fenomenele care au determinat diferitele acțiuni economice, sociale şi politice, să previzionăm relațiile statelor din această zonă cu alți actori relevanți din sistemul internațional.

Acest program este unul bilingv, cursurile fiind în spaniolă şi engleză, două limbi de largă circulaţie internaţională şi vitale pentru înlesnirea accesului studenţilor la informaţii, documente şi resurse din regiunea America Latină şi Caraibe. De asemenea, cursurile bilingve creează posibilitatea ca studenţii acestui program să provină şi din alte state decât România. Sunt oferite gratuit și cursuri de limba spaniolă, pentru cei care nu dețin cunoștințe anterioare în acest sens.

Competenţele dobândite ȋn urma absolvirii acestui masterat vor putea şi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Institutul de Studii Latino-Americane, parte integrantă a SNSPA.

Masteratul Latin-American Studies are o abordare interdisciplinară, în special dat fiind că se bucură de colaborarea cu Institutul de Studii Latino-Americane (ISLA-SNSPA) și Revista Europeană de Studii Latino-Americane (EJLAS/REELA). Pe durata anului universitar sunt organizate evenimente și activități în parteneriat cu ambasade, centre culturale, centre de cercetare și universități din America Latină și Caraibe, Uniunea Europeană și SUA. Masteranzii români pot studia și desfășura activități diverse alături de masteranzi din mai multe țări din America Latină și Caraibe și pot desfășura la rândul lor stagii de mobilitate în cadrul universităților din această regiune.

Programul de masterat formează specialişti pentru:

 • Administrație publică
 • Administrație europeană
 • Instituții și organizații internaționale
 • Ambasade

Oportunităţi de angajare după absolvire. Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care vor putea profesa în:

După finalizarea studiilor, absolvenţii acestui program au o largă paletă de oportunităţi de intrare pe piaţa muncii, atât în mediul public, în cadrul direcţiilor privind America Latină şi Caraibe din cadrul instituţiilor guvernamentale, precum Ministerul Afacerilor Externe, cât şi în mediul privat, mai ales având în vedere intensificarea relaţiilor comerciale dintre regiunea Uniunii Europene şi cea a Americii Latine şi Caraibe. De asemenea, absolvenţii pot reprezenta o resursă umană valoroasă pentru mediul academic.

Taxa de şcolarizare pe an: 1.000 euro