Programul de masterat “Dreptul colectivităţilor locale”

Masteratul oferă o specializare în domeniul juridic privind administrarea colectivităților locale. Pregătirea pune accent pe discipline de drept public, şi, complementar, pe discipline de economie şi management public.

Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, consilii județene sau locale, prefecturi, instituții publice aflate sub autoritatea sau în coordonarea acestora, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

Cursuri:

 • Instituții ale administrației colectivităților locale
 • Acte juridice, procedura, contencios administrative
 • Dreptul serviciilor publice locale
 • Strategii ale dezvoltării locale
 • Achiziții publice
 • Dreptul finanțelor publice locale
 • Drept european al colectivităților locale
 • Fonduri europene și proiecte de dezvoltare locală
 • Urbanism și autorizare în construcții
 • Regimul juridic al restituirii proprietăților

Avantaje: Cursurile sunt modulare; se desfășoară de la ora 16.00 și sunt susținute de cadre didactice și specialiști în domeniu.

Descrierea programului:

Programul ofera cunoştinte, abilităţi, competenţe în domeniul drept pentru administraţia publică locală, cunoştinte necesare unor ocupaţii din sfera puterii executive, dar şi a celorlalte puteri.

Programul asigură:

 • Aprofundarea cunoştinţelor juridice privind guvernarea locala şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul public;
 • Dezvoltarea capacitatii de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice locale;
 • Dezoltarea capacitatii de soluţionare a problemelor juridice specifice guvernării locale şi de asigurare a interesului public;
 • Intarirea capacitatii de a recomanda factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel local;
 • Capacitatea de a promova şi respecta reglementările nationale si europene, precum şi standardele de bună practică în materia drepturilor omului, de catre autoritatile colectivitatilor locale.

Programul de masterat formează specialişti pentru:

Administraţia publică centrală sau locală, autorităţi şi instituţii publice, precum şi organisme neguvernamentale.

Programul se adresează unor ocupații din administrația publică locală precum și altor ocupații din grupa majoră 1 C.O.R., care pretind atât cunoștințe de științe administrative, cât și cunoștințe juridice aprofundate privind dreptul colectivităților locale și mecanismele acestuia.
Astfel, programul:

Completează formația juridică cu cunoștințe de drept public specifice pentru ocupații din sfera administrației publice locale, a puterii executive – pentru absolvenții de drept;

Extinde cunoștințele de licență cu cele de drept public aprofundat, specifice administrației publice locale – pentru absolvenții altor specializări decât drept.

Taxa de şcolarizare pe an: 3.300 lei