Programul de masterat “Drept și Guvernare Europeană”

Masteratul oferă specializare în domeniul juridic al autorităților publice şi al guvernării. Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, dar şi a celor din domeniul justiţiei, diplomaţiei, organismelor politice, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera legislativului şi executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

Cursuri:

 • Drept public general
 • Justiție administrativă
 • Contencios constituțional
 • Administrare financiară și domenială
 • Procedura administrativă necontencioasă
 • Guvernanța europeană
 • Jurisdicția europeană a drepturilor omului
 • Tehnică legislativă și standarde privind calitatea reglementării
 • Jurisdicții internaționale
Avantaje: Cursurile sunt modulare, organizate de la ora 16.00 și sunt susținute de persoane cu expertiză în domeniu.

Descrierea programului:

Programul oferă cunoștințe, abilități, competențe în domeniul drept pentru administrația publică, cunoștințe necesare unor ocupații din sferă puterii executive, dar și a celorlalte puteri și asigură:

 • Aprofundarea cunoștințelor juridice privind guvernarea și utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spațiul public;
 • Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză a proceselor și mecanismelor specifice organizării și functionării instituțiilor și autoritătilor publice europene;
 • Dezoltarea capacității de soluționare a problemelor juridice specifice guvernării europene și de asigurare a interesului public;
 • Întărirea capacității de a recomanda factorilor de decizie soluții optime în procesul guverării la nivel central și local;
 • Capacitatea de a promova și respectă reglementările naționale și europene, precum și standardele de bună practică în materia drepturilor omului.

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut în HG nr. 918/2013.

Programul de masterat formează specialişti pentru:

Programul oferă pregătire pentru funcții și demnități care implică exercițiul puterii publice, ocupații care pretînd cunoștințe de științe administrative, dar și cunoștințe juridice aprofundate privind statul de drept și mecanismele acestuia. Absolvenții programului masteral sunt pregătiţi pentru a lucra în: autorităţi și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Guvern, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), companii naționale și mulți-naționale, organizații non-guvernamentale, unități de învățământ și cercetare.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Prin competenţele, aptitudinile şi abilităţile oferite, absolvenţii vor putea să desfăşoare o activitate în domeniul administraţiei publice centrale sau locale, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi al organismelor neguvernamentale. Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, dar si a celor din domeniul justiţiei, diplomaţiei, organismelor politice, etc, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera legislativului şi executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

Taxa de şcolarizare pe an: 3.300 lei