Cum se desfăşoară admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Amânarea probei scrise din prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Științe Politice

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, perioadă în care activitățile didactice din toate instituțiile de învățământ se suspendă, Facultatea de Științe Politice (SNSPA) anunță amânarea probei scrise din prima sesiune de pretestare, programată inițial să se desfășoare în 11 aprilie 2020, până la o dată care va fi comunicată în timp util.

Precizăm că platforma pentru înscrierile online, admitere.politice.ro, rămâne deschisă. Vom reveni cu noul calendar al primei sesiuni de pretestare imediat ce activitatea didactică din SNSPA va fi reluată.

 

Cum se desfăşoară admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2020, candidaţii au ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie 2020.

 

Calendarul celor două sesiuni de pretestare

Înscrierea online

Înscrierea la cele două sesiuni de pretestare se face numai online, pe admitere.politice.ro.

Accesaţi admitere.politice.ro în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

Luni, 17 februarie 2020, încep înscrierile online pentru prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice.

Prima sesiune de pretestare:

Înscrieri online: 17 februarie – 9 aprilie 2020

Pretestare: 11 aprilie 2020

Afişare rezultate: 13 aprilie 2020

 

A doua sesiune de pretestare

Înscrieri online: 11 mai – 12 iulie 2020

Pretestare: 14 iulie 2020

Afişare rezultate: 15 iulie 2020

 

Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie: examen scris, susținut la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică şi argumentare sau Limba română.

Pretestarea pentru toate cele patru specializări ale Facultăţii de Ştiinţe Politice va fi organizată la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1).

Candidaţii se vor prezenta la pretestare cu CI şi chitanţa din care reiese achitarea taxei de înscriere.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este 150 lei.

Candidaţii care se înscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.

Taxa de înscriere la concursul de admitere şi modalităţile de plată, aici.

Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare, precum şi rezultatele acestora vor fi afişate în timp util pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Politice.

 

Condiţiile de admitere

Până la data de 15 iulie 2020, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în contul deschis pe admitere.politice.ro media generală a examenului de bacalaureat.

Candidaţii pe locurile speciale (etnie romă) vor completa câmpurile specifice din contul deschis pe admitere.politice.ro (locurile destinate acestor candidaţi vor fi anunţate în timp util)

 

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializările/programele de studii vor fi afişate pe data de 20 iulie 2020, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale. Dupa acestă dată, candidaţii declaraţi admişi, se vor putea înmatricula, conform Calendarului admiterii.

Candidaţii care nu vor completa până la data de 20 iulie 2020 datele solicitate nu vor fi clasificaţi (nu vor apărea în lista buget-taxa).

Datele introduse de candidaţi cu privire la rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEN.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinută.

 

Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi se va face pe baza mediei obţinute la proba scrisă şi a opţiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele patru specializari, în ordine preferințelor). În cazul în care participaţi la ambele sesiuni de pretestare, se va lua în calcul pentru ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi media cea mai mare obţinută în cele două sesiuni de pretestare.

În caz de medii egale criteriul de departajare este media generală a examenului de bacalaureat.

 

 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

Înmatricularea candidaților admişi se va face în perioada 21 – 23 iulie 2020, la secretariatul facultăţii, între orele 10,00-16,00. Candidaţii declaraţi admişi care se înmatriculează vor depune un dosar mapa (de carton) cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2020 in original, pentru candidaţii declarați admişi pe un loc la buget, copie legalizată pentru candidaţii admişi la taxa sau copie simpla însoţită de original;
 • Adeverinţa din care să reiasă ca diploma de bacalaureat, în original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de naştere, copie legalizată sau copie simpla însoţită de original;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul, copie legalizată sau copie simplă însoţită de original;
 • Adeverinţa medicală tip de la medicul de familie în care să se mentioneze „clinic sanatos, pentru înscrierea la facultate”;
 • Adeverinţa din care să rezulte apartenenţa la o organizaţie legal constituită pentru candidaţii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studenţii care urmează o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta (pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare) copie legalizată sau copie simplă însoţită de original;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai urmat alte studii de licenţă finanţate de la bugetul de stat (pentru absolvenţii din promoţii anterioare seriei curente);
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanţa privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanţa privind achitarea taxei de înmatriculare (în valoare de 100 lei, în contul FSP).

 

IMPORTANT!

Înmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Admiterea la facultate a candidaţilor care au o diploma de licenţă se face numai prin concurs.

Pentru mai multe detalii candidaţii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.

Comments are closed.