Înscrieri online la programele de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Politice

Masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice oferă flexibilitate și specializare multidisciplinară, fiind gândite astfel încât să ofere un avantaj competitiv absolvenților, pentru că înțelegem că în societatea de astăzi este nevoie, mai mult decât oricând, de minți capabile să analizeze și să rezolve rapid și eficient probleme complexe. În acest sens încercăm să oferim atât predarea unor cunoștințe teoretice fundamentale cât și să formăm deprinderi practice. Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi actualmente lucrează atât în ţară cât şi în străinătate.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Politici, gen şi minorităţi
Politici publice si integrare europeană
Management şi guvernare
Guvernare şi societate
Teorie și analiză politică
Științe politice
Antropologie
Studii vizuale și societate
Sociologie aplicată. Devianță și ordine socială
Studii rome
Studii de munca
Politică și societate europeană
Studii de mediu și dezvoltare durabilă

Facultatea de Ştiinte Politice este una dintre cele mai mari facultăţi de ştiinţe politice din România. Prin programele de studiu oferite şi activitatea de cercetare desfăşurată, Facultatea de Ştiinţe Politice îşi propune să dezvolte disciplina ştiinţelor politice şi a celor conexe dar şi valorile democratice şi civice ale societăţii româneşti.

ADMITERE 2019

Înscrieri

Înscrie-te la masteratele Facultății de Științe Politice, în doi paşi:

1. Deschide-ți un cont sau autentifică-te dacă ai deja cont
2. Alege masteratul și completează datele de inscriere. Încarcă CV-ul și scrisoarea de motivatie pe care o vei susține.

Când vă înscrieţi online:

Perioada de înscriere: 13 mai – 7 iulie 2019
Susținerea interviurilor: 8 iulie 2019
Afișarea rezultatelor: 8 iulie 2019
Perioada de înmatriculare: 9-10 iulie 2019

Unde vă înscrieţi: pe admitere-masterat.politice.ro

Condițiile de admitere

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pe baza unei scrisori de motivaţie şi/sau eseu. Toate detaliile legate de admiterea la programele de masterat ale Facultății de Științe Politice, aici.

Informații suplimentare
Înscrierea se face exclusiv online, pe admitere-masterat.politice.ro. Candidaţii vor încărca pe site-ul de admitere un CV si o scrisoare de motivatie, respectându-se informațiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Pentru înscriere trebuie să trimiteţi în format .doc, .docx sau .pdf:

 • Un Curriculum Vitae
 • Scrisoarea de motivatie, conform modelului afisat, va fi încărcată în cont cu denumirea programului de master pentru care candidați
 • Pentru programele de master TEORIE ȘI ANALIZĂ POLITCĂ, ANTROPOLOGIE și STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE se va intocmi obligatoriu și un eseu

Este necesar pentru a vă înscrie să faceţi dovada plăţii taxei de admitere (150 lei) (Veţi completa numărul şi seria chitanţei in rubrica formularului online).
Candidaţii la studii universitare de masterat, absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă în SNSPA, sunt scutiţi de taxa de admitere.
În urma interviului veţi primi o notă care va stabili poziţia dumneavoastră în ierarhia locurilor subvenţionate de la buget.
Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toţi candidaţii.

 

Admiterea la studii de masterat a românilor de pretutindeni

Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

 • Dosarul de concurs se depune la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei 30A, etaj 8, camera 821luni – vineri, în intervalul orar: 10:00 – 14:00;
 • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, prin depunerea Anexei nr. 4;
 • La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.
 • Perioada de înscriere: 1– 19 iulie 2019
  Data anunţării rezultatelor concursurilor: 20 iulie 2019
  Perioada de înmatriculare: 22 – 23 iulie 2019

Etapele concursului de admitere, aici.

Comments are closed.