Încep înscrierile la programele de masterat ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Masteratele Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană sunt concepute şi derulate cu obiectivul strategic de a oferi studenților competenţe esenţiale pentru o carieră de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Oferta educațională a Departamentului este adaptată la noile cerințe și provocări ale unei societăți tot mai globalizate din care România face parte.

Departamentul oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: relaţii internaţionale, diplomaţie și negociere, studii europene, programe şi politici europene, studii de securitate, studii latino-americane sau dezvoltare şi cooperare internaţională.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Analiza și soluționarea conflictelor

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid

Diplomație și negocieri

Evaluarea programelor și politicilor publice europene

Modelul European. Economia Socială Europeană

Politică și economie europeană

Relații internaționale și integrare europeană

Security and Diplomacy

Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană

Studii Latino-Americane

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană este domeniul fondator al Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică şi practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluţii capabile să realizeze conexiunea între zona academică şi cea de expertiză. Corpul profesoral  este format din cadre didactice cu o îndelungată expertiză în domeniul relațiilor externe, diplomaţie, instituţii de securitate naţională, organizaţii nonguvernamentale international, reputaţi practicieni sau personalităţi ale vieţii publice româneşti şi europene.

ADMITERE 2019

Condițiile de admitere

Examenul de admitere constă într-un interviu pe tema eseului depus și întrebări suplimentare. Admiterea candidaților se face pe baza mediei obținute la interviu, în ordine descrescătoare.

Candidații care optează pentru un loc in regim cu taxa vor fi admisi pe baza notei acordate eseului, în ordine descrescătoare, fără susținerea interviului.

Informații suplimentare

Ghid de elaborare a eseului academic

În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.

În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.

Numărul locurilor scoase la concurs, aici.

Când vă înscrieţi: 9 – 20 iulie 2019

 • Program înscrieri:

Luni – Joi: 10:00 – 16:00
Vineri: 10:00 – 14:00

Unde vă înscrieţi: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 4, camera 413

Hartă, mai jos.

 

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici.
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

Actele de înscriere, aici.

 

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

 1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, DRIIE
 • taxa de înscriere la examenul de admitere
 1. La parterul sediului SNSPA.

Înmatriculare

 

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul Departamentului diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxele de şcolarizare, aici.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

 

Admiterea la studii de masterat a românilor de pretutindeni

Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

 • Dosarul de concurs se depune la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei 30A, etaj 8, camera 821luni – vineri, în intervalul orar: 10:00 – 14:00;
 • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, prin depunerea Anexei nr. 4;
 • La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.
 • Perioada de înscriere: 1– 19 iulie 2019
  Data anunţării rezultatelor concursurilor: 20 iulie 2019
  Perioada de înmatriculare: 22 – 23 iulie 2019

Etapele concursului de admitere, aici.

Comments are closed.