Încep înscrierile la Facultatea de Management. Ce trebuie să ştie viitorii candidaţi

Facultatea de Management, cea mai tânără structură din cadrul SNSPA, își asumă rolul de a pregăti tinerii care își doresc o carieră în management, antreprenoriat, marketing, branding, digital, în conformitate cu cerințele de pe piața forței de muncă și a mediului de business actual. Prin networking și mentorat, Facultatea de Management te ajută să construiești o carieră de succes sau propria afacere și îți oferă oportunități de experiență internațională.

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Management, aici.

Facilităţi pentru studenţii SNSPA:

Facultatea de Management organizează înscrieri pentru admiterea la studii universitare de licenţă în perioada: 15-18 iulie 2019.

Unde: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, Bucuresti), etajul 4.
Hartă, mai jos.

Program înscrieri:

  • 9:00-16:00

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

  • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

  • Actele de înscriere, aici
  • Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO02 BRDE 445S V336 4359 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

  • numele și prenumele candidatului
  • facultatea: SNSPA-FM / ZI
  • taxa de înscriere la examenul de admitere

2. La parterul sediului SNSPA.

 

Cazare în perioada admiterii

În perioada 15-23 iulie 2019, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor, în limita locurilor disponibile, pentru maximum 2 nopţi. Mai multe informaţii, aici.

 

Numărul locurilor: 80 fără taxă și 20 cu taxă. Detalii suplimentare despre numărul de locuri scoase la concurs în cadrul SNSPA, aici.

 

Condiţii de admitere 

Examenul de admitere

  • Test grilă, la alegere, dintr-una din următoarele materii:

Economie | Matematică | Logică | Geografie | Istorie (Istoria Românilor) | Limba Română | Limba Engleză.

Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți (30 în cazul fiecărei probe, cu excepția probei de Matematică, unde vor fi extrase 10) în fața candidaților, din lista publicată anterior pe site.

Testul valorează 65% din media totală de admitere.

În caz de medie identică, departajarea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. În cazul în care și media de bacalaureat este identică, departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu.

Media finală pe baza căreia se face departajarea dintre candidați se calculează astfel:

  • notă test = 65% din medie;
  • notă bacalaureat = 35% din medie.

Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2019 pot fi descărcate de aici.

Data examenului: 20 iulie 2019, ora 10:00

Afişarea rezultatelor: 21 iulie 2019

 

Înmatriculare: 22-23 iulie 2019, interval orar 9:00-17:00

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxele de şcolarizare: 2200 lei / an de studiu, achitabili în trei rate

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

 

Cazarea studenţilor SNSPA
Cei care au susţinut admiterea la studii de licenţă, sesiunea iulie 2019, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, care doresc să devină studenţi la Facultatea de Management vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

 

Comments are closed.