Încep înscrierile la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Ce trebuie să ştie viitorii candidaţi

Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice încurajează tinerii pasionaţi de ştiinţele comunicării, publicitate sau social media să-şi dezvolte o carieră de succes în domeniu. Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice vă ajută să profesaţi în următoarele domenii: relaţii publice, publicitate, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, gestionarea crizelor, relaţii publice internaţionale.

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice, aici.

Facilităţi pentru studenţii SNSPA:

 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează înscrieri pentru admiterea la studii universitare de licenţă în perioada: 15-19 iulie 2019.

Unde: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, Bucuresti), etajul 5, camera 510.
Hartă, mai jos.

Program înscrieri: 9-16:00

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

La înscriere, candidaţii pot opta pentru una dintre cele trei specializări: Comunicare și Relații PublicePublicitate sau Comunicare și Media Emergente, indicând ordinea preferințelor pe fișa de înscriere.

 • Actele de înscriere, aici
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO23 BRDE 445S V954 6224 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA, FCRP
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

2. La parterul sediului SNSPA.

 

Cazare în perioada admiterii

În perioada 15-23 iulie 2019, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor, în limita locurilor disponibile, pentru maximum 2 nopţi. Mai multe informaţii, aici.

 

Numărul locurilor scoase la concurs, aici.

 

Condiţii de admitere 

Examenul de admitere

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

În evaluarea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

Pentru specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză), candidații care aleg să susțină proba scrisă la altă disciplină decât Limba engleză sunt obligați să depună la dosar dovada deținerii unei diplome de competență lingvistică (în copie certificată conform cu originalul).

Diplome de competență lingvistică acceptate:

 • International English Language Testing Service (IELTS) Academic: scor general minim 6.0
 • Cambridge B2 First: scor general minim 169
 • Cambridge C1 Advanced
 • Cambridge C2 Proficiency
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test (iBT): scor general minim 80.

 

În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.  Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2019 pot fi descărcate de aici.

Data examenului: 21 iulie 2019

Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2019

Înmatriculare: 25-26 iulie 2019

 

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxele de şcolarizare, aici.
Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

 

Cazarea studenţilor SNSPA
Cei care au susţinut admiterea la studii de licenţă, sesiunea iulie 2019, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, care doresc să devină studenţi la Facultatea de Comunicare și Relații Publice vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

Comments are closed.