Examenul de admitere la Facultatea de Management

Proba de concurs la examenul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Management are loc sâmbătă, 20 iulie 2019, ora 10.00, în sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30A.

Accesul în sala de examen este permis începând cu ora 9.00, numai pe baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate cu fotografie (cartea de identitate), dar nu mai târziu de 9.50.
Proba de examen începe la 10.00.
Sala de examen poate fi părăsită de candidaţi cel mai devreme după 30 de minute de la ora începerii examenului.

Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră sau neagră, dar nu se pot folosi ambele culori pe aceeaşi probă de examen.
Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile.
Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.
Toate sălile unde se susţin probele din cadrul examenului de admitere se găsesc în sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei nr. 30A, sector 1 – etaj 1.

Candidaţii vor susţine un examen scris de tip grilă, la o disciplină la alegere din: Economie, Matematică, Logică, Geografie, Istorie (Istoria Românilor), Limba Română, Limba Engleză.
Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți (30 în cazul fiecărei probe, cu excepția probei de Matematică, unde vor fi extrase 10) în fața candidaților, din lista publicată anterior pe site.

Testul valorează 65% din media totală de admitere.

În caz de medie identică, departajarea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. În cazul în care și media de bacalaureat este identică, departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu.

Media finală pe baza căreia se face departajarea dintre candidați se calculează astfel:

  • notă test = 65% din medie;
  • notă bacalaureat = 35% din medie.

 

În timpul examenului, decanul facultății, conf. univ. dr. Florina Pînzaru, organizează o întâlnire cu părinţii candidaților care doresc să adreseze întrebări legate de viața în universitate, la sala multifuncțională de la parter, începând cu ora 10.30 (după accesul candidaţilor în sălile de concurs).

Lista candidaților înscrişi la examenul scris şi repartizarea acestora în săli, aici.

Subiectele posibile, aici.

Afişarea rezultatelor: duminică, 21 iulie 2019

 

 

Comments are closed.