Examenul de admitere la Facultatea de Administraţie Publică

Proba de concurs  la examenul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Administraţie Publică are loc luni, 23 iulie 2018, ora 8:30, în sediul din Bd. Expoziției, nr. 30A.

Candidații se vor prezenta la sediul SNSPA cu actul de identitate, legitimația de concurs și pix cu pastă albastră sau neagră. Candidații sunt rugați să se prezinte la sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată.

Concursul de admitere constă într-o probă scrisă (examen tip grilă), la una dintre următoarele discipline (la alegere): Economie, Geografie, Istorie, Limbă engleză, Limba română, Stat și democrație). Subiectele de concurs (în număr de 300 pentru fiecare disciplină) sunt afișate, începând din luna aprilie a fiecărui an, pe pagina Facultății (aici). Proba de concurs constă în 30 de subiecte (selectate din lista publicată de subiecte).

Media de admitere la Facultate se calculează după cum urmează:

{(nota probă scrisă * 80) + (media examen bacalaureat * 20)} / 100

În timpul examenului, decanul facultății, conf. univ. dr. Diana – Camelia Iancu, organizează o întâlnire cu părinţii candidaților care doresc să adreseze întrebări legate de ”viața în universitate”, în sala multifuncțională de la parter, începând cu ora 9.00 (după accesul candidaţilor în sălile de concurs).
Lista candidaților înscrişi la examenul scris şi repartizarea acestora în săli, aici.
Subiectele posibile, aici.
Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2018

Comments are closed.