De ce aleg SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) s-a afirmat ca un proiect de succes, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de profesioniştii în diferite domenii care doresc să-şi aprofundeze studiile.

SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat. SNSPA formează şi dezvoltă competenţe profesionale în ştiinţe politice, sociologie, relaţii internaţionale, diplomație, ştiinţe administrative, studii europene, ştiinţe ale comunicării, publicitate, psihologie, management.

Oferta educaţională

Studenții SNSPA se află în centrul activităților educaționale ale universității. La SNSPA sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, al capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele.

SNSPA are un portofoliu complex, format din:

10 programe de studii universitare de licenţă:

• programe predate în limba română: Administraţie publică, Administraţie europeană, Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Management, Știinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie şi Psihologie)
• program predat în limba engleză: Communication and Emerging Media

 

58 de programe de studii universitare de masterat

în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relații internaţionale şi management. Programele de masterat organizate de SNSPA sunt construite pentru pregătirea profesioniştilor conectaţi la schimbările extrem de rapide ale tehnologiei, ale cerinţelor pieţei, ale vieţii sociale şi profesionale în general.

Oferta educaţională a SNSPA cuprinde programe de masterat pentru:
• toţi cei care doresc să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi necesare unei poziţii de top management în sectorul public sau privat,
• viitorii specialişti în comunicare şi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul international,
• profesioniştii pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri sau interesaţi în dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane,
• viitorii experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană sau în evaluarea de politici publice şi a programelor europene,
• toţi cei care sunt interesaţi de o carieră diplomatică, în domeniul studiilor de securitate şi diplomaţiei,
• cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare.

Consultă aici lista tuturor programelor de masterat ale SNSPA!

 

5 domenii de doctorat

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008) și științele ale comunicării (începând din anul 2008), mamagement (începând din anul 2019).

 

Oportunităţi de carieră

Excelență profesională a SNSPA se reflectă în numărul de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor. În cele peste două decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesionişti capabili să contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.
Unde pot lucra absolvenţii facultăţilor SNSPA

 

Corpul profesoral

Corpul profesoral al SNSPA, o sursă de prestigiu pentru instituţie, include experți de renume național și internațional, personalităţi implicate în avangarda cercetării, profesori dedicaţi muncii la catedră, profesioniști care fac învățarea interesantă, relevantă și plină de satisfacții.
În spaţiul public, vocile profesorilor SNSPA sunt ascultate și respectate, fiind recunoscute ca atitudini obiective, izvorâte din experienţă și profesionalism. Intelectuali de prestigioși, profesorii SNSPA se remarcă în sfera publică în calitate de diplomaţi, miniștri, sociologi, juriști, politologi, specialiști în relaţii publice și comunicare, manageri.

SNSPA deschide lista universităților românești care vor primi finanțare europeană

Comisia Europeană a anunţat că CIVICA, consorţiul universitar din care face parte și Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), va primi finanțare pentru a crea o universitate-pilot europeană. Consorţiul creat de şapte universități de top din Franța, Germania, Ungaria, Italia, România și Suedia are strategii pe termen lung și activități concrete comune, care vor fi în beneficiul studenților, al profesorilor și cu un puternic impact asupra publicului larg. CIVICA va conecta 38.000 de studenţi, 7.000 de cadre didactice şi 3.000 de angajaţi din personalul administrativ într-un campus inter-universitar european, care va uni predarea cu învăţarea, cercetarea cu inovaţia şi societatea în ansamblul său, dincolo de graniţele culturale, lingvistice şi naţionale.

Mobilităţi de studiu și de practică în străinătate

Programul ERASMUS+ reprezintă şansa de a trăi o experienţă unică în viaţa de student, într-o universitate parteneră din afara ţării şi de a obţine o recunoaştere a perioadei de studiu realizate. Mobilităţile de plasament permit studenților să efectueze un practică într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană. Vezi aici care sunt universitățile din străinătate la care poți pleca prin intermediul programului Erasmus+.

 

Comments are closed.