Cum se desfăşoară admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2018, candidaţii au ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie 2018.

Calendarul celor două sesiuni de pretestare

Înscrierea online

Înscrierea la cele două sesiuni de pretestare se face numai online, pe admitere.politice.ro.

Accesaţi admitere.politice.ro, în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi-un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

 

Prima sesiune de pretestare:

Înscrieri online: 12 februarie – 19 aprilie 2018
Pretestare: 21 aprilie 2018
Afişare rezultate: 23 aprilie 2018

 

A doua sesiune de pretestare

Înscrieri online: 7 mai – 9 iulie 2018
Pretestare: 11 iulie 2018
Afişare rezultate: 13 iulie 2018

Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie: examen scris, susținut la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.

Pretestarea pentru toate cele patru specializări ale Facultăţii de Ştiinţe Politice va fi organizată la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1).

Candidaţii se vor prezenta la pretestare cu CI şi chitanţa din care reiese achitarea taxei de înscriere.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este 150 lei.

Candidaţii care se înscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.

Taxa de înscriere la concursul de admitere şi modalităţile de plată, aici.

Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare, precum şi rezultatele acestora vor fi afişate în timp util pe site-ul FSP.

 

Condiţiile de admitere

Până la data de 12 iulie 2018, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în fişa de înscriere (realizată online) următoarele:

 • Media generală a examenului de bacalaureat.
 • Candidaţii pe locurile speciale (etnie romă) vor completa câmpurile specifice din fişa de înscriere. (locurile destinate acestor candidaţi vor fi anunţate în timp util)
 • Diploma obținută la olimpiada școlară (pentru candidații care sunt admiși fără examen)
 • Admiterea candidaţilor din Republica Moldova

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializările/programele de studii vor fi afişate pe data de 16 iulie 2018, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale. Dupa acestă dată, candidaţii declaraţi admişi, se vor putea înmatricula, conform Calendarului admiterii.

 • Candidaţii care nu vor completa până la data de 12 iulie fişa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificaţi (nu vor apărea în lista buget-taxa).
 • Datele introduse de candidaţi cu privire la rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEN.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinută.

Vor fi admişi, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut locurile I, II, III sau menţiuni la olimpiadele naţionale de discipline socio-umaniste.

Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi se va face pe baza mediei obţinute la proba scrisă şi a opţiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele patru specializari, în ordine preferințelor). În cazul în care participaţi la ambele sesiuni de pretestare, se va lua în calcul pentru ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi media cea mai mare obţinută în cele două sesiuni de pretestare.

În caz de medii egale criteriul de departajare este media generală a examenului de bacalaureat.

 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admisi

Înmatricularea candidaților admişi se va face în zilele 17, 18, 19 iulie 2018, la secretariatul FSP, intre orele 10,00-16,00. Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2018 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de nastere, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze “clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate”;
 • Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare) copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 lei, in contul FSP).

IMPORTANT!

Înmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

 • Admiterea la facultate a candidatilor care au o diploma de licenta se face numai prin concurs.
 • În cazul in care locurile scoase la concurs nu au fost ocupate in sesiunea din iulie 2018 se poate organiza o sesiune de admitere in luna septembrie, care va fi anuntata in timp util.

 

 

Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.

 

Comments are closed.