Ce trebuie să conţină dosarul de concurs pentru admiterea candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenţii cu bacalaureat în România, cât şi cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei 30A), etaj 8, camera 821, indiferent de facultatea/programul de studiu ales.
Pentru studii universitare de licenţă, înscrierile se desfăşoară în perioada 9-12 iulie 2018 şi pentru studii universitare de masterat, înscrierile au loc în perioada 16-19 iulie 2018, în intervalul orar: 10:00 – 15:00.

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere

Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3)

Atenţie!
Etnicii români din Republica Moldova pot completa si depune declaratia, direct la SNSPA. Descarcă declaratia, aici.
Etnicii români din Albania şi Macedonia vor depune la inscriere declaratia autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

  • Copia certificatului de naştere;
  • Copia paşaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
  • Copia certificatului de căsătorie, după caz;
  • Copia diplomei de Bacalaureat/Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal/ învățământului superior;
  • Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale/licenţă absolvite;
  • Copia cărţii de identitate;
  • 2 fotografii color ¾;
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

Candidaţii sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.

Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat/Licenţă, la programul de studiu pentru care au optat.

La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original.

Toate detalii legate de admiterea românilor de pretutindeni, aici.

Comments are closed.