Candidații se vor prezenta în cadrul acelei comisii de admitere la doctorat din care face parte conducătorul de doctorat la care s-au înscris.
Read more
Şcoala doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) acoperă o sferă largă a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. 
Read more
Rezultatele admiterii la studii universitare de doctorat pot fi consultate aici.
Read more
Candidații se vor prezenta în cadrul acelei comisii de admitere la doctorat din care face parte conducătorul de doctorat la care s-au înscris.
Read more
Şcoala Doctorală SNSPA organizează sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie 2018.
Read more