Candidații se vor prezenta în cadrul acelei comisii de admitere la doctorat din care face parte conducătorul de doctorat la care s-au înscris.
Read more
Şcoala doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) acoperă o sferă largă a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. 
Read more
În luna septembrie 2019, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) se va desfăşura o nouă sesiune de admitere la masterat.
Read more