Au început înscrierile la Facultatea de Administrație Publică. Ce trebuie să ştie viitorii candidaţi

Facultatea de Administrație Publică oferă studii de licență, învatamânt cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID), cu specializările: ”Administrație publică” (IF și ID) și ”Administrație europeană” (IF). Durata studiilor de licență este de 3 ani (atât pentru IF, cât și pentru ID).

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Administrație Publică, aici.

Facilităţi pentru studenţii SNSPA:

Facultatea de Administrație Publică organizează înscrieri pentru admiterea la:

 • studii universitare de licenţă,  învatamânt cu frecvenţă (IF), în perioada: 10-17 iulie 2019.
 • studii universitare de licenţă,  învăţământ la distanţă (ID), în perioada: 15-20, 22, 23 iulie 2019.

Unde: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, Bucuresti), etajul 6, Sălile 603 și 608 (Biroul de Admitere)
Hartă, mai jos.

Program înscrieri:

Înscrieri ZI:
Luni-Joi: 9:00-16:00; Vineri-Sâmbătă-Duminică: 9:00-13:00

Înscrieri ID:
Luni-Joi: 9:00-16:00; Vineri-Sâmbătă: 9:00-13:00

 

Admiterea la învatamânt cu frecvenţă (IF): specializările ”Administrație publică” și ”Administrație europeană”

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

 • Actele de înscriere, aici.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO38 BRDE 445S V199 6490 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: FAP – IF
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

2. La parterul sediului SNSPA.

 

Cazare în perioada admiterii

În perioada 15-23 iulie 2019, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor, în limita locurilor disponibile, pentru maximum 2 nopţi. Mai multe informaţii, aici.

 

Numărul locurilor, aici.

 

Condiţii de admitere 

Examenul de admitere

Concursul de admitere* constă într-o probă scrisă (examen tip grilă), la una dintre următoarele discipline (la alegere): Economie, Geografie, Istorie, Limbă engleză, Limba română, Stat și democrație.

Media de admitere:

 • 80% nota obţinută la examenul de admitere*
 • 20% media examenului de bacalaureat

Media de admitere la Facultate se calculează după cum urmează:

{(nota probă scrisă * 80) + (media examen bacalaureat * 20)} / 100

Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2019,  în număr de 300 pentru fiecare disciplină,  pot fi descărcate de aici. Proba de concurs constă în 30 de subiecte (selectate din lista publicată de subiecte).

Data examenului: 19 iulie 2019

Afişarea rezultatelor: 19 iulie 2019

Înmatriculare: 20, 22, 23 iulie 2019

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxele de şcolarizare, aici.
Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

 

Cazarea studenţilor SNSPA
Cei care au susţinut admiterea la studii de licenţă, sesiunea iulie 2019, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Admiterea la învățământ la distanță (ID): specializarea ”Administrație publică”

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

 • Actele de înscriere, aici.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 100 lei

Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (IF) în sesiunea iulie 2019, la Facultatea de Administrație Publică, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va conține o copie a legitimației de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2019.

Taxa se poate achita astfel:

1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ la distanţă (ID)
Cont bancar: RO77 BRDE 445S V122 2158 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: ID
 • taxa de înscriere la examenul de admitere

2. La parterul sediului SNSPA.

Numărul locurilor: 100

 

Condiţii de admitere 

Examenul de admitere

Constă in evaluarea unei scrisori de motivare ce va fi depusă la dosarul de admitere. Detalii referitoare la scrisoarea de motivare vor fi disponibile în curând.

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de bacalaureat (20%) si  nota scrisorii de motivare (80%).

 

Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2019

Înmatriculare: 25 – 27 iulie 2019

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare in valoare de 100 lei si a primei rate din taxa de școlarizare.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxele de şcolarizare, aici.
Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, care doresc să devină studenţi la Facultatea de Administrașie Publică vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

Comments are closed.