Admiterea românilor de pretutindeni | Au început înscrierile pentru admiterea la facultate

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 se aplică prevederile Metodologiei privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobat prin Ordin Comun MEN nr 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în MO nr 628/02.08.2017.

 

Puteţi consulta Metodologia, aici.

Puteţi consulta Legea nr. 299/2007 republicată privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, aici.

Repartizarea locurilor la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, aici.

 

Etapele admiterii:

APregătirea dosarului de admitere

Dosarul de concurs conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere

Cerere de înscriere la studii universitare de licenţă

 1. Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3);

Etnicii români din Republica Moldova vor depune declaratia direct la SNSPA.

Etnicii români din Albania şi Macedonia vor depune la inscriere declaratia autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

 1. Copia certificatului de naștere;
 2. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 3. Copia certificatului de căsătorie, după caz;
 4. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
 5. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
 6. Copia cărţii de identitate;
 7. 2 fotografii color ¾;
 8. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

B. Înscrierea la concursul de admitere

Dosarul de concurs se depune la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei 30A, etaj 8, camera 821, în perioada 1-19 iulie 2019, luni-vineri, în intervalul orar: 10:00 – 14:00.

C. Admiterea la studii universitare de licență

Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat, la programul de studiu pentru care au optat.

Criterii de departajare a candidaţilor:

 1. Media examenului de Bacalaureat
 2. Media anilor de studii (liceu);
 3. Media clasei a XII-a;
 4. Media clasei a XI-a;
 5. Media clasei a X-a;
 6. Media clasei a IX-a.

D. Confirmarea locului

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4, care se va depune la sediul SNSPA, din Bd. Expoziţiei  nr. 30A, etaj 8, camera 821b, în perioada înmatriculării;

E. Depunere actelor în original
La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

Lista candidaților admiși

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Locuri la taxă

Românii de pretutindeni pot studia la SNSPA şi pe un loc la taxă, în limita capacităţii de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.
Dosarul de candidatură, condiţiile de admitere şi perioada de înscriere sunt aceleaşi ca cele menţionate mai sus, aceleaşi pentru toţi candidaţii etnici români.
Detalii, aici.

Comments are closed.