Admiterea online la Facultatea de Științe Politice

Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice a cetățenilor români cu domiciliul în România, precum și a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din Confederaţia Elveţiană, se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a notei obținută la pretestarea online, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Facultatea de Științe Politice a continuat înscrierile online la pretestare, începute în luna februarie 2020. Preînscrierea online se desfășoară până 16 iunie 2020.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice pentru:

 • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page – click aici

Pentru preînscrierea la concursul de admitere online, candidații sunt invitați să urmeze acești pași:

Pasul 1: Deschide-ți un cont de utilizator prin intermediul platformei online admitere.snspa.ro, completează corect și complet toate câmpurile din cadrul platformei de admitere online
Pasul 2: Încarcă documentele solicitate (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te preînscrii, în ordinea opțiunilor.
Pasul 4: Achită taxa de înscriere.
Pasul 5: Finalizează încărcarea datelor.

 

Calendarul admiterii online la Facultatea de Științe Politice
• Preînscrieri online: 17 februarie – 16 iunie 2020
• Afișarea listei candidaților care au susținut pretestarea online: 21 iunie 2020
La momentul publicarii listelor de preînscriere se va anunța data afișării rezultatelor finale ale admiterii, in funcție de promovarea examenului de bacalaureat.

Numărul locurilor, conform capacității de școlarizare

 • Științe Politice (IF) – 200 de locuri
 • Relații internaționale și studii europene (IF) – 150 de locuri
 • Sociologie (IF) – 50 de locuri
 • Psihologie (IF) – 50 de locuri

*Numărul locurilor bugetate alocate fiecărei specializări pentru anul universitar 2020-2021 va fi publicat imediat după primirea lui de la Ministerul Educației și Cercetării.

 

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere80 de lei

Taxa de înscriere se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Taxa de înmatriculare: 100 lei

 

Condiţii de admitere

Candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor participa la o pretestare online care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă, la disciplinele și tematica anunțată deja pe website-ul facultății. Testul se va desfășura timp de 40 de minute și va avea maximum 30 de întrebări extrase aleatoriu.

Examenul de pretestare online se va desfășura la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • Economie
 • Filosofie
 • Istorie
 • Limba română
 • Logică, argumentare și comunicare
 • Matematică
 • Psihologie
 • Sociologie

Ierarhizarea candidaților declarați admiși la sesiunea de pretestare se va face pe baza notei obținute la testul online și a opțiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele patru specializări de licență, în ordinea preferințelor).

Detalii privind modalitatea de susținere a pretestării online, aici.

Comments are closed.