Admiterea online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Admiterea la programele de licență ale Facultății de Comunicare și Relații Publice a cetățenilor români cu domiciliul în România, precum și a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din Confederaţia Elveţiană, se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Pentru preînscrierea la concursul de admitere online, candidații sunt invitați să urmeze acești pași:

Pasul 1: Completează corect și complet toate câmpurile din cadrul platformei de admitere online
Pasul 2: Încarcă documentele solicitate (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te preînscrii, în ordinea opțiunilor. Dacă te interesează să obții un loc la Comunicare și Relații Publice (IF), Publicitate (IF), Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media (IF)
Pasul 4: Finalizează încărcarea datelor prin apăsarea butonului “Trimite
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

Informații privind admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru:

  • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
  • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Communication and Public Relations, please visit this page – click aici

Condiţii de admitere

  • Media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului(ei) și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice

  • Preînscrieri online: 18 mai – 16 iunie 2020
  • Afișarea listei candidaților preînscriși (clasament al candidaților preînscriși, în funcție de media generală a clasei a XI-a): 21 iunie 2020

La momentul publicarii listelor de preînscriere se va anunța data afișării rezultatelor finale ale admiterii, in funcție de promovarea examenului de bacalaureat.

Numărul locurilor, conform capacității de școlarizare

  • Comunicare și Relații Publice (IF): 300 locuri
  • Publicitate (IF): 150 locuri
  • Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media (IF): 75 locuri

*Numărul locurilor bugetate alocate fiecărei specializări pentru anul universitar 2020-2021 va fi publicat imediat după primirea lui de la Ministerul Educației și Cercetării.

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare: 2900 lei/an

Etapele admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@snspa.ro
Succes!

1. Informarea
Consultă lista programelor de studii universitare de licență ale Facultății de Comunicare și Relații Publice.

2. Preînscrieri online
Accesează platforma de admitere online la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și deschide-ţi un cont de utilizator. Completează câmpurile obligatorii, încărca documentele scanate/fotografiate, selectează Facultatea de Comunicare și Relații Publice și programele de studii la care vrei să te preînscrii, achită online taxa de înscriere. Ghidul înscrierii online, aici.

Dacă vrei să devii #studentSNSPA, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, completează media clasei a XI-a. Admiterea la studii universitare de licență se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Dacă ai selectat programul de studii “Comunicare și Media Emergente / Communication and Emerging Media”, încărcarea scrisorii de motivație este obligatorie. Scrisoarea de motivație este evaluată cu calificativul „admis” sau „respins”. Calificativul „respins” duce la eliminarea din listele de admitere. Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație se găsește aici.

3. Consultă lista de preînscriere pentru a afla ce șanse ai să intri la Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Înainte de examenul de bacalaureat, SNSPA va afișa un clasament al tuturor candidaților, preînscriși la toate facultățile din cadrul universității.

4. Încarcă dovada promovării examenului de Bacalaureat
După susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat și foaia matricolă, scanate sau fotografiate.

5. Confirmă-ți locul și înmatriculează-te
Urmărește permanent calendarul admiterii și website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te.

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de bacalaureat în original pentru conformare cu originalul și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.

Comments are closed.