Numărul locurilor scoase la concurs

Admitere studii universitare de masterat | Sesiunea septembrie 2018

 

Facultatea de Administraţie Publică

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă

Managementul Sectorului Public: 25 de locuri cu taxă

Public Sector Management: 21 de locuri cu taxă

Puterea Executivă și Administrația Publică: 28 de locuri cu taxă

Spațiul Public European: 27 de locuri cu taxă

Studii Administrative Europene: 28 de locuri cu taxă

Integritate Publică și Politici Anticorupție: 20 de locuri cu taxă

Managementul Afacerilor Publice: 24 de locuri cu taxă

Drept și Guvernare Europeană: 9 locuri fără taxă; 22 de locuri cu taxă

Dreptul Colectivităților Locale: 12 locuri fără taxă; 17 locuri cu taxă

 

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Managementul Sectorului Public: 9 locuri cu taxă

Puterea Executivă și Administrația Publică: 26 de locuri cu taxă

Studii Administrative Europene: 33 de locuri cu taxă

Spațiul Public European: 34 de locuri cu taxă

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă

Comunicare audio-video: 5 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Comunicare în afaceri: 10 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Comunicare politică: 5 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Comunicare şi relaţii publice: 10 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Publicitate: 10 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Brand management şi comunicare corporatistă: 15 locuri cu taxă

Managementul proiectelor: 10 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Social media si marketing online: 15 locuri cu taxă

Comunicare manageriala si resurse umane: 15 locuri cu taxă

Comunicare şi publicitate (în limba engleză): 10 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Managementul proiectelor (în limba engleză): 10 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Comunicare şi Afaceri Europeane (în limba engleză): 5 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

 

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Comunicare şi relaţii publice: 56 de locuri cu taxă

Managementul proiectelor: 63 de locuri cu taxă

Comunicare în afaceri: 51 de locuri cu taxă

Comunicare managerială şi resurse umane: 42 de locuri cu taxă

 

Facultatea de Management

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă

Antreprenoriat și management strategic: 14 locuri cu taxă

Management și branding corporativ: 9 locuri cu taxă

Programs and Investments Management (cu predare în limba engleză): 4 locuri cu taxă

Masterat cu dublă diplomă cu University of Sheffield, International Faculty CITY College – Management and Digital Innovation / Management of Business, Innovation and Technology: 20 de locuri cu taxă

 

Facultatea de Științe Politice

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă

Locuri disponibile: 46 de locuri fără taxă (domeniul Științe Politice şi Sociologie); 100 de locuri cu taxa domeniul Științe Politice, 50 de locuri cu taxa domeniul Sociologie.

Masterate din domeniul Științe Politice:

Studii de Munca (limba engleza)

Politică și societate europeană (limba engleză)

Studii de mediu și dezvoltare durabilă (limba engleză)

Știinte Politice

Politici, gen şi minorităţi

Politici Publice si Integrare Europeană

Management şi Guvernare

Dezvoltare Regionala şi Cooperare Internaţională

Teorie și Analiză Politică

Guvernare şi Societate (Teoria si Practica Guvernarii)

Masterate din domeniul Sociologie

Antropologie

Studii Vizuale și Societate

Sociologie aplicată. Devianță și ordine socială

Studii Rome

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Masterate: Învăţământ cu frecvenţă

Security and Diplomacy: 5 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Development, International Cooperation and Humanitarian Aid: 7 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Relații Internaționale și Integrare Europeană: 8 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Analiza și Soluționarea Conflictelor: 10 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Diplomaţie şi Negocieri: 10 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Evaluarea Politicilor si a Programelor Publice Europene: 10 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Politică și Economie Europeană: 10 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Studii Latino-Americane: 7 locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Admitere SNSPA | Sesiunea iulie 2018

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) scoate la concurs 750 de locuri fără taxă la cele 9 programe de studii universitare de licenţă şi 885 de locuri fără taxă pentru cele 58  de programe de masterat.

Admitere 2018 | Studii universitare de licenţă

Numărul locurilor fără taxă (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA) – 750 locuri

 

Facultatea de Administraţie Publică: 225 de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Administraţie publică

Nr. locuri fără taxă-130
Nr. locuri cu taxă-70

Specializarea: Administraţie  europeană

Nr. locuri fără taxă-95
Nr. locuri cu taxă-55

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)-3
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)-7
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)-2

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 200 locuri de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Comunicare şi relaţii  publice

Nr. locuri fără taxă-150
Nr. locuri cu taxă-150

Specializarea: Publicitate

Nr. locuri fără taxă-50
Nr. locuri cu taxă-100

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)-3
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)-7
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)-2

 

Facultatea de Management: 75 de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Management

Nr. locuri fără taxă-75
Nr. locuri cu taxă-25

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)-2
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)-4
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)-1

 

Facultatea de Ştiinţe Politice: 250 de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Ştiinţe politice

Nr. locuri fără taxă- 90
Nr. locuri cu taxă- 110

Specializarea: Relaţii internaţionale şi studii europene

Nr. locuri fără taxă- 80
Nr. locuri cu taxă- 70

Specializarea: Sociologie

Nr. locuri fără taxă- 40
Nr. locuri cu taxă- 10

Specializarea: Psihologie

Nr. locuri fără taxă- 40
Nr. locuri cu taxă- 10

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)- 2
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)- 7
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)- 4

Atenţie!
În vederea înscrierii la facultate:

 

Din cifra totală de 750 locuri, pentru formarea cadrelor didactice sunt alocate 26 locuri şi pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României sunt alocate 18 locuri.

 

Admitere 2018 | Studii universitare de masterat

Numărul locurilor fără taxă (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA) – 885 locuri

 • Facultatea de Administraţie Publică: 155 locuri 
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 355 locuri
 • Facultatea de Management: 42 locuri
 • Facultatea de Ştiinţe Politice: 160 locuri (din care sunt repartizate 5 locuri pentru candidaţii din etnia romă)
 • Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană: 173 locuri

Din cifra totală de 885 locuri alocată pe 2018, pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României sunt alocate 12 locuri.

Numărul locurilor la taxă (cu finanţare proprie) este limitat la capacitarea de şcolarizare aprobată de ARACIS, pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

*Numărul total locuri cu taxă poate fi diminuat cu numărul corespunzător ocupat de candidaţii etnici români sau stăini declaraţi admişi

 

NOTĂ:

Formaţiunile de studiu pentru programele universitare de masterat vor fi constituite cu minimum 15 studenţi.

 

Menţionăm că numărul locurilor FĂRĂ TAXĂ este aceleaşi ca pentru admiterea din anul universitar 2017 – 2018, ca urmare a deciziei SNSPA de a suplimenta numărul locurilor cu finanţare de la bugetul de stat alocate de MEN cu 15 locuri pentru studii universitare de licenţă, respectiv 150 locuri pentru studii universitare de masterat, acestea fiind finanţate din veniturile proprii ale universităţii.

 

 

Admitere 2018 | Studii universitare de doctorat

Numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat: 52.

Din care:

 • 26 de locuri cu bursă
 • 26 de locuri fără bursă
 • 2 locuri (1 cu bursă şi 1 fără bursă) alocate pentru candidaţii de etnie roma