Cifra de şcolarizare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) scoate la concurs 750 de locuri fără taxă la cele 9 programe de studii universitare de licenţă şi 885 de locuri fără taxă pentru cele 58  de programe de masterat.

Admitere 2018 | Studii universitare de licenţă

Numărul locurilor fără taxă (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA) – 750 locuri

 

Facultatea de Administraţie Publică: 225 de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Administraţie publică

Nr. locuri fără taxă-130
Nr. locuri cu taxă-70

Specializarea: Administraţie  europeană

Nr. locuri fără taxă-95
Nr. locuri cu taxă-55

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)-3
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)-7
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)-2

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 200 locuri de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Comunicare şi relaţii  publice

Nr. locuri fără taxă-150
Nr. locuri cu taxă-150

Specializarea: Publicitate

Nr. locuri fără taxă-50
Nr. locuri cu taxă-100

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)-3
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)-7
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)-2

 

Facultatea de Management: 75 de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Management

Nr. locuri fără taxă-75
Nr. locuri cu taxă-25

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)-2
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)-4
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)-1

 

Facultatea de Ştiinţe Politice: 250 de locuri (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA)

Specializarea: Ştiinţe politice

Nr. locuri fără taxă- 90
Nr. locuri cu taxă- 110

Specializarea: Relaţii internaţionale şi studii europene

Nr. locuri fără taxă- 80
Nr. locuri cu taxă- 70

Specializarea: Sociologie

Nr. locuri fără taxă- 40
Nr. locuri cu taxă- 10

Specializarea: Psihologie

Nr. locuri fără taxă- 40
Nr. locuri cu taxă- 10

din care:

 • Locuri alocate pentru cetățenii de etnie romă (fără taxă)- 2
 • Locurile alocate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural (fără taxă)- 7
 • Locuri pentru candidaţi  proveniţi din  centrele  de  plasament (câte unul pt. fiecare specializare, locuri cu taxă, finanţate din venituri SNSPA)- 4

Atenţie!
În vederea înscrierii la facultate:

 

Din cifra totală de 750 locuri, pentru formarea cadrelor didactice sunt alocate 26 locuri şi pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României sunt alocate 18 locuri.

 

Admitere 2018 | Studii universitare de masterat

Numărul locurilor fără taxă (finanţate de la buget şi venituri proprii SNSPA) – 885 locuri

 • Facultatea de Administraţie Publică: 155 locuri 
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 355 locuri
 • Facultatea de Management: 42 locuri
 • Facultatea de Ştiinţe Politice: 160 locuri (din care sunt repartizate 5 locuri pentru candidaţii din etnia romă)
 • Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană: 173 locuri

Din cifra totală de 885 locuri alocată pe 2018, pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României sunt alocate 12 locuri.

Numărul locurilor la taxă (cu finanţare proprie) este limitat la capacitarea de şcolarizare aprobată de ARACIS, pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

*Numărul total locuri cu taxă poate fi diminuat cu numărul corespunzător ocupat de candidaţii etnici români sau stăini declaraţi admişi

 

NOTĂ:

Formaţiunile de studiu pentru programele universitare de masterat vor fi constituite cu minimum 15 studenţi.

 

Menţionăm că numărul locurilor FĂRĂ TAXĂ este aceleaşi ca pentru admiterea din anul universitar 2017 – 2018, ca urmare a deciziei SNSPA de a suplimenta numărul locurilor cu finanţare de la bugetul de stat alocate de MEN cu 15 locuri pentru studii universitare de licenţă, respectiv 150 locuri pentru studii universitare de masterat, acestea fiind finanţate din veniturile proprii ale universităţii.

 

Abonează-te la:
Abonare Newsletter admitere la facultate Abonare Newsletter admitere la masterat