Cifra de şcolarizare

SNSPA scoate la concurs 750 de locuri la buget la cele 9 programe de studii universitare de licenţă şi 875 de locuri la buget la cele peste 50 de programe de masterat.

Studii de licenţă

Admitere 2017

Numărul locurilor la buget

 • Facultatea de Administraţie Publică: 225 de locuri
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 200 de locuri
 • Facultatea de Management: 75 de locuri
 • Facultatea de Ştiinţe Politice: 250 de locuri

Numărul locurilor la taxă

 • Facultatea de Administraţie Publică: 125 de locuri
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 250 de locuri
 • Facultatea de Management: 25 de locuri
 • Facultatea de Ştiinţe Politice: 150 de locuri

*Numărul total de locuri cu taxă poate fi diminuat de candidaţii etnici români declaraţi admişi

 

Locurile alocate pentru cetățenii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor. Cetățenii de etnie romă pot consulta mai jos numărul de locuri alocat pentru admiterea 2017 la SNSPA, pentru fiecare facultate. Din cifra de şcolarizare de la buget alocată pe 2017 sunt repartizate 10 locuri pentru candidaţii din etnia romă, astfel:

 • 3 locuri la Facultatea de Administraţie Publică
 • 3 locuri la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
 • 2 locuri la Facultatea de Management
 • 2 locuri la Facultatea de Ştiinţe Politice

 

SNSPA acordă, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, 9 (nouă) locuri cu scutire de  taxă de şcolarizare  absolvenţilor cu  diplomă de  bacalaureat  proveniţi  din  centrele  de  plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.

 • 2 locuri la Facultatea de Administraţie Publică (1 loc la Administraţie publică, 1 loc la Administraţie europeană)
 • 2 locuri la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (1 loc la Comunicare şi Relaţii Publice, 1 loc la Publicitate)
 • 1 loc la Facultatea de Management
 • 4 locuri la Facultatea de Ştiinţe Politice (1 loc la Ştiinţe Politice, 1 loc la RISE, 1 loc la Sociologie, 1 loc la Psihologie)

 

 

Studii de masterat

Admitere 2017

Numărul locurilor la buget

 • Facultatea de Administraţie Publică: 155 de locuri
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 350 de locuri
 • Facultatea de Management: 40 de locuri
 • Facultatea de Ştiinţe Politice: 160 de locuri (din care sunt repartizate 5 locuri pentru candidaţii din etnia romă)
 • Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană: 170 de locuri

Formaţiunile de studiu pentru programele universitare de masterat vor avea minimum 15 studenţi.

Abonează-te la:
Abonare Newsletter admitere la facultate Abonare Newsletter admitere la masterat