Studii de masterat: Condiţii de admitere

Facultatea de Administrație Publică

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 

Condițiile de admitere

Examenul de admitere consta in evaluarea scrisorii de motivare depusă în dosarul de admitere.

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (60%) si nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%).

Informații suplimentare

Ocuparea locurilor la masteratele (IF) ale Facultății de Administrație Publică se face in ordinea descrescatoare a mediilor finale, calculate conform formulei de mai sus, iar mai apoi în funcție de opțiunile dorite și de finanțarea prioritară.

Pentru programele în limba română, scrisoarea de motivare va fi redactată în limba română.

Pentru programele în limba engleză, scrisoarea de motivare va fi redactată în limba engleză.

Mai multe detalii, aici.

 

Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

 

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (60%) si nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%).

Informații suplimentare

Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere.

Mai multe detalii, aici.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 

Condițiile de admitere

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie sau o prezentare în format PowerPoint

Informații suplimentare

Găsiţi cerinţele fiecărui program accesând paginile masteratelor de mai sus.
Scrisoarea de motivaţie va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii programului de masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată.

Pentru admiterea la masteratele în limba engleză, interviul se va desfăşura în limba engleză. Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul susţinerii interviului.

Detalii, aici.

 
Programe de masterat – învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere: media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%).

Informații suplimentare

Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată.

Detalii, aici.

Facultatea de Management

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Proba de concurs la masteratele de Antreprenoriat și management strategic (AMS, cu predare în limba română), de Management și  branding corporativ (MBC, cu predare în limba română) și de Managementul programelor și investițiilor (PIM, cu predare în limba engleză) constă în testarea cunoştinţelor pe bază de proiect – realizarea unei prezentări în format PowerPoint, predată în dosarul de înscriere.

Pentru Masteratul de Management al programelor și investițiilor (cu predare doar în limba engleză) este necesar ca proiectul de admitere să fie redactat în întregime în limba engleză sau, dacă
proiectul este redactat în limba română, dosarul de concurs va include un certificat de limbă care să ateste competențele andidatului de utilizare a limbii engleze.

Informaţii suplimentare

Detalii privind temele prezentărilor, bibliografie şi modalitatea de evaluare, aici.

Detalii privind modalitatea de admitere la programul Management și inovare digital – parteneriat Sheffield, aici.

Detalii, aici.

Facultatea de Științe Politice

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 

Condițiile de admitere

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pe baza unei scrisorii de motivaţie

Informații suplimentare

Înscrierea se face exclusiv online. Candidaţii vor încărca pe site-ul de admitere un CV si o scrisoare de motivatie, respectându-se informațiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Modelul de scrisoare de motivaţie, pentru programele Antropologie și Studii vizuale și societate, poate fi descarcat aici

Detalii, aici.

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

 

Condițiile de admitere

Examenul de admitere constă într-un interviu pe tema eseului depus și întrebări suplimentare. Admiterea candidaților se face pe baza mediei obținute la interviu, în ordine descrescătoare.

Candidaţii care optează pentru un loc în regim cu taxă vor fi admişi pe baza mediei acordate eseului, în ordine descrescătoare, fara sustinerea interviului.

Informații suplimentare

Eseul academic: aproximativ 5-10 pagini în limba română, engleză sau franceză, pe o temă legată de obiectul de studiu al programului de masterat pentru care se optează, redactat cu Times New Roman de 12 la 1,5 rânduri.

Cei care au terminat studii de licenţă într-un domeniu apropiat de cel în care se încadrează şi programul de masterat ales, pot înlocui eseul de admitere cu un capitol din lucrarea de absolvire.

În cazul programelor de masterat “Security and Diplomacy” şi “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”, eseul academic trebuie să fie elaborat şi prezentat exclusiv în limba engleză.

În cazul programului de master “Studii Latino-Americane”, eseul trebuie elaborat în limba engleză sau spaniolă. De asemenea, interviul se va desfăşura în una dintre cele două limbi străine menţionate.

Detalii, aici.