Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Facultatea de Administraţie Publică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (IF), Administraţie europeană (IF)

Condiţii de admitere

80% nota obţinută la examenul de admitere*

20% media examenului de bacalaureat

* Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba romana, Limba engleza, Stat şi democraţie.

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (ID)

Condiţii de admitere

80% media examenului de bacalaureat

20% nota obţinută la eseul scris şi depus de candidat (a) în dosarul de concurs

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Specializarea şi forma de învăţământ: Comunicare şi relaţii publice (IF) , Publicitate (IF)

Condiţii de admitere

Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan. Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidaţi cu note egale.

 

Facultatea de Management

Domeniul de licenţă: Management

Specializarea şi forma de învăţământ: Management (IF)

Condiţii de admitere

65% nota obţinută la examenul de admitere*

35% media de la bacalaureat

*Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Logică, Limba Engleză sau Matematică.

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Psihologie

Specializarea şi forma de învăţământ: Ştiinţe politice (IF), Relaţii internaţionale şi studii europene (IF), Sociologie (IF), Psihologie (IF)

Condiţii de admitere

Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.