Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Facultatea de Administraţie Publică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (IF), Administraţie europeană (IF)

Condiţii de admitere

80% nota obţinută la examenul de admitere*

20% media examenului de bacalaureat

* Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba romana, Limba engleza, Stat şi democraţie.

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (ID)

Condiţii de admitere

80% nota scrisorii de motivare

20% media examenului de bacalaureat

 

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Specializarea şi forma de învăţământ: Comunicare şi relaţii publice (IF) , Publicitate (IF), Comunicare și Media Emergente (IF)

Condiţii de admitere

Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate şi Comunicare și Media Emergente are loc simultan. Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidaţi cu note egale.

Pentru specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză), candidații care aleg să susțină proba scrisă la altă disciplină decât Limba engleză sunt obligați să depună la dosar dovada deținerii unei diplome de competență lingvistică (în copie certificată conform cu originalul).

Diplome de competență lingvistică acceptate:

  • International English Language Testing Service (IELTS) Academic: scor general minim 6.0
  • Cambridge B2 First: scor general minim 169
  • Cambridge C1 Advanced
  • Cambridge C2 Proficiency
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test (iBT): scor general minim 80.

Facultatea de Management

Domeniul de licenţă: Management

Specializarea şi forma de învăţământ: Management (IF)

Condiţii de admitere

65% nota obţinută la examenul de admitere*

35% media de la bacalaureat

*Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Logică, Limba Engleză sau Matematică.

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Psihologie

Specializarea şi forma de învăţământ: Ştiinţe politice (IF), Relaţii internaţionale şi studii europene (IF), Sociologie (IF), Psihologie (IF)

Condiţii de admitere

Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.