Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Facultatea de Administraţie Publică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (IF), Administraţie europeană (IF), Administraţie publică (ID)

Condiţii de admitere

Media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Specializarea şi forma de învăţământ: Comunicare şi relaţii publice (IF) , Publicitate (IF), Comunicare și Media Emergente / Communication and Emerging Media (IF)

Condiţii de admitere

Media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Pentru programul de studii Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media, candidații vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație este evaluată cu calificativul „admis” sau „respins”. Calificativul „respins” duce la eliminarea din listele de admitere.

Facultatea de Management

Domeniul de licenţă: Management

Specializarea şi forma de învăţământ: Management (IF)

Condiţii de admitere

Media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Psihologie

Specializarea şi forma de învăţământ: Ştiinţe politice (IF), Relaţii internaţionale şi studii europene (IF), Sociologie (IF), Psihologie (IF)

Condiţii de admitere

Pretestare online care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțată deja pe website-ul facultății.

Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la pretestarea online, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.