Calendarul admiterii | Studii de masterat

Sesiunea iulie 2020

 

Facultatea de Administraţie Publică

Învățământ cu frecvenţă (IF)

 

Prima sesiune

Înscrieri 9-12 iulie 2020
Evaluarea scrisorilor de intenție 13  iulie 2020
Afişarea rezultatelor 13 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 13-15 iulie 2020

 

A doua sesiune

Înscrieri 17, 20-23 iulie 2020
Evaluarea scrisorilor de intenție 24 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 24 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 27-29 iulie 2020

 

Învăţământ la distanţă (IFR)

Înscrieri 20-25 iulie 2020
Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus 27 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 28-30 iulie 2020

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învățământ cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 20-25 iulie 2020
Examen 27 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 27 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 28-30 iulie 2020

 

Învăţământ la distanţă (IFR)

Înscrieri 20-25 iulie 2020
Afișarea rezultatelor 28 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 29-30 iulie 2020

 

Facultatea de Management

Învățământ cu frecvenţă (IF)

Înscrieri cu depunere de proiect 10-11 iulie, 13-16 iulie, 20-25 iulie, 27 iulie 2020
Evaluare proiecte 28 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 28 iulie 2020
Depunerea contestațiilor 29 iulie 2020
Afișarea rezultatelor contestațiilor 29 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 30-31 iulie 2020

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Învățământ cu frecvenţă (IF) 

 

Prima sesiune

Înscrieri online 11 mai – 5 iulie 2020
Examen (interviu) 7 iulie 2020
Afişare rezultate 7 iulie 2020
Înmatriculare 08 – 09 iulie 2020

 

A doua sesiune

Înscrieri online 08-21 iulie 2020
Examen (interviu) 22 iulie 2020
Afişare rezultate 22 iulie 2020
Înmatriculare 23-24 iulie 2020

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Învățământ cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 6-20 iulie 2020
Examen (interviu) 22-23 iulie 2020
Afişare rezultate 24 iulie 2020
Înmatriculare 27-28 iulie 2020