Calendarul admiterii | Studii de masterat

Sesiunea septembrie 2018

Facultatea de Administraţie Publică

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 7-11 septembrie 2018
Afișarea graficului de susţinere a interviurilor 12 septembrie 2018
Interviu 13 septembrie 2018
Afişarea rezultatelor 14 septembrie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 17-18 septembrie 2018

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 13-25 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus 26 septembrie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 26-28 septembrie 2018

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 10-15 septembrie 2018
Interviu 10-15 septembrie 2018 (odată cu depunerea dosarului de înscriere)
Afişarea rezultatelor 15 septembrie 2018. Detalii, aici.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 17 septembrie 2018

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 10-15 septembrie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 10-15 septembrie 2018

 

Facultatea de Management

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri (cu depunere de proiect de verificare a cunoștințelor din tematica și bibliografia date) 10-12 septembrie 2018
Afişarea rezultatelor 13 septembrie 2018
Depunerea contestațiilor 14 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor contestațiilor 14 septembrie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 14, 17 și 18 septembrie 2018

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Înscrieri online 1 august – 9 septembrie 2018
Interviu 10-14 septembrie 2018

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 5 – 18 septembrie 2018
Interviu 20 septembrie 2018
Afişare rezultate 21 septembrie 2018
Înmatriculare 21 şi 24 septembrie 2018

 

Sesiunea iunie 2018

Facultatea de Administraţie Publică

Învatamânt cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 16-21 iulie 2018
Afișarea graficului de susţinere a interviurilor 23 iulie 2018
Examen (interviu) 24 iulie 2018
Afişarea rezultatelor 25 iulie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 26-28 iulie 2018

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 20-26 iulie 2018
Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus 27 iulie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 28 iulie si 30 iulie 2018

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învatamânt cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 16-21 iulie 2018
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 22 iulie 2018
Examen (interviu) 23-25 iulie 2018
Afişarea rezultatelor 25 iulie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 26-27 iulie 2018

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 16-21 iulie 2018
Afișarea rezultatelor 25 iulie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 26-27 iulie 2018

 

Facultatea de Management

Învatamânt cu frecvenţă (IF)
Înscrieri (cu depunere de proiect de verificare a cunoștințelor din tematica și bibliografia date) 9-14 iulie 2018
16-20 iulie 2018
23-25 iulie 2018
Afişarea rezultatelor 25 iulie 2018
Depunerea contestațiilor 26 iulie 2018
Afișarea rezultatelor contestațiilor 26 iulie 2018
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 27 iulie și 30 iulie 2018

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Prima sesiune  
Înscrieri online 7 mai – 8 iulie 2018
Examen (interviu) 9 iulie 2018
Afişare rezultate
Înmatriculare 17-19 iulie 2018

 

A doua sesiune  
Înscrieri online 10 – 22 iulie 2018
Examen (interviu) 23-24 iulie 2018
Afişare rezultate
Înmatriculare 25 – 26 iulie 2018

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

 Învatamânt cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 9 – 20 iulie 2018
Examen (interviu) 23 – 24 iulie 2018
Afişare rezultate 25 iulie 2018
Înmatriculare 26 – 27 iulie 2018