Calendarul admiterii | Studii de masterat

Facultatea de Administraţie Publică

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Prima sesiune
Înscrieri 8-11 iulie 2019
Examen 12 iulie 2019
Afişarea rezultatelor 12 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 15-17 iulie 2019
 

A doua sesiune

Înscrieri 19 – 20, 22-24  iulie 2019
Examen 25  iulie 2019
Afişarea rezultatelor 25  iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 25 – 27, 29  iulie 2019

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 19 – 20, 22-24  iulie 2019
Afișarea rezultatelor 24 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 25-27 iulie 2019

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 22-27 iulie 2019
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 27 iulie 2019
Examen (interviu) 29-30 iulie 2019
Afişarea rezultatelor 30 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 31 iulie –1 august 2019

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 22-27 iulie 2019
Afișarea rezultatelor 30 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 31 iulie –1 august 2019

 

Facultatea de Management

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 15 iunie – 25 iulie 2019 (numai în zilele lucrătoare ale perioadei)
Evaluare proiecte 25-26 iulie 2019
Afişarea rezultatelor 26 iulie 2019
Depunerea contestațiilor 29 iulie 2019
Afișarea rezultatelor contestațiilor 29 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 30-31 iulie 2019

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Prima sesiune
Înscrieri online 13 mai – 07 iulie 2019
Examen (interviu) 08 iulie 2019
Afişare rezultate 08 iulie 2019
Înmatriculare 09-10 iulie 2019

 

A doua sesiune
Înscrieri online 08 – 24 iulie 2019
Examen (interviu) 25-26 iulie 2019
Afişare rezultate 26 iulie 2019
Înmatriculare 29 – 30 iulie 2019

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

 
Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 9 – 20 iulie 2019

Prelungire înscrieri:

Pentru candidații care optează pentru un loc la BUGET, ultima zi de însciere este duminică, 21 IULIE 2019.

Pentru candidații care optează pentru un loc la TAXĂ, înscierile au loc până joi, 25 IULIE 2019.

Examen (interviu) 23 – 24 iulie 2019
Afişare rezultate 25 iulie 2019
Înmatriculare 26 iulie 2019