Calendarul admiterii | Studii de masterat

Facultatea de Administraţie Publică

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Prima sesiune
Înscrieri 8-11 iulie 2019
Examen 12 iulie 2019
Afişarea rezultatelor 12 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 15-17 iulie 2019
 

A doua sesiune

Înscrieri 19 – 20, 22-24  iulie 2019
Examen 25  iulie 2019
Afişarea rezultatelor 25  iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 25 – 27, 29  iulie 2019

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 15-20, 22-23  iulie 2019
Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus 24 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 25-27 iulie 2019

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 22-27 iulie 2019
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 27 iulie 2019
Examen (interviu) 29-30 iulie 2019
Afişarea rezultatelor 30 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 31 iulie –1 august 2019

 

Învăţământ la distanţă (IFR)
Înscrieri 22-27 iulie 2019
Afișarea rezultatelor 30 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 31 iulie –1 august 2019

 

Facultatea de Management

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Înscrieri 15 iunie – 25 iulie 2019 (numai în zilele lucrătoare ale perioadei)
Evaluare proiecte 25-26 iulie 2019
Afişarea rezultatelor 26 iulie 2019
Depunerea contestațiilor 29 iulie 2019
Afișarea rezultatelor contestațiilor 29 iulie 2019
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 30-31 iulie 2019

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Prima sesiune
Înscrieri online 13 mai – 07 iulie 2019
Examen (interviu) 08 iulie 2019
Afişare rezultate 08 iulie 2019
Înmatriculare 09-10 iulie 2019

 

A doua sesiune
Înscrieri online 08 – 24 iulie 2019
Examen (interviu) 25-26 iulie 2019
Afişare rezultate 26 iulie 2019
Înmatriculare 29 – 30 iulie 2019

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

 
Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 9 – 20 iulie 2019
Examen (interviu) 23 – 24 iulie 2019
Afişare rezultate 25 iulie 2019
Înmatriculare 26 iulie 2019