Calendarul admiterii | Studii de licenţă

Sesiunea iulie 2020

Facultatea de Administraţie Publică

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 10-11 , 13-16 iulie 2020
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 17 iulie 2020
Examen scris 18 iulie 2020, ora 8:00
Afişarea rezultatelor 19 iulie 2020
Depunerea contestațiilor 20 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 20-22 iulie 2020

 

Învăţământ la distanţă (ID)

Înscrieri 20-25 iulie 2020
Evaluarea scrisorilor de intenție 27 iulie 2020
Afișarea rezultatelor obținute 27 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 28-30 iulie 2020

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 13-17 iulie 2020
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 17 iulie 2020
Examen scris 19 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 22 iulie 2020
Depunerea contestațiilor 23 iulie 2020
Afișarea rezultatelor contestaţiilor (ora 12.00) 24 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 23-24 iulie 2020

 

Facultatea de Management

Învatamânt cu frecvenţă (IF)

Înscrieri 10-11 iulie, 13-15 iulie 2020
Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs 15 iulie 2020
Examen scris 17 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 18 iulie 2020
Depunerea contestațiilor 20 iulie 2020
Afișarea rezultatelor contestațiilor 20 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 20-21 iulie 2020

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Prima sesiune de pretestare

Înscrieri 17 februarie – 09 aprilie 2020
Pretestare 11 aprilie 2020
Afişare rezultate 13 aprilie 2020
Afişare rezultate contestații 15 aprilie 2020

 

A doua sesiune de pretestare

Înscrieri 11 mai – 12 iulie 2020
Pretestare 14 iulie 2020
Afişare rezultate 15 iulie 2020
Afişare rezultate contestații 17 iulie 2020

 

Până la data de 15 iulie 2020, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în contul deschis pe admitere.politice.ro media generală a examenului de bacalaureat.

Afişarea listei cu admiterea candidaţilor pe forme de finanţare: 20 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 21 – 23 iulie 2020