Calendarul admiterii | Studii de licenţă

Sesiunea septembrie 2020

  • Înscrieri online: 17 august – 14 septembrie 2020
  • Afișarea candidaților admiși: 18 septembrie 2020
  • Înmatricularea candidaților admiși: 21-23 septembrie 2020

Sesiunea iulie 2020

  • Preînscrieri online: 18 mai – 16 iunie 2020
  • Afișarea listei candidaților preînscriși: 21 iunie 2020
  • Încărcarea în contul de candidat a dovezii promovării examenului de Bacalaureat (diploma și foaia matricolă): 5-14 iulie 2020, 0ra 14:00
  • Afișarea candidaților admiși pe locurile de la buget și taxă, la cele 4 facultăți ale SNSPA: 19 iulie 2020
  • Înmatricularea candidaților admiși: 20-23 iulie 2020

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau taxă, la toate cele patru facultăți ale SNSPA, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 18 – 21 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea Diplomei de Bacalaureat, în original, la SNSPA. Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, conform programării anunţate, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, în contul deschis pe platforma de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 22 – 24 iulie 2020 candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.

 

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de Bacalaureat în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.

 

În perioada 17 – 21 iulie 2020, candidații afișați în “lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă” pot solicita, completând online un formular, ocuparea unui loc cu TAXĂ rămas vacant, urmând ca în perioada 22 – 24 iulie 2020 să fie contactați de secretariate în vederea înmatriculării.

  • Formularul pentru candidații preînscriși la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sau la Facultatea de Management, aici.
  • Formularul pentru candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice, aici.

În cazul în care, în perioada menționată, 17-21 iulie 2020, candidații afișați în această lista nu au solicitat online ocuparea unui loc vacant la taxă sau după ce au fost anunțați de secretariate, nu au confirmat locul (în perioada 23 – 24 iulie 2020), vor pierde acest loc.