Numărul de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni

 

Studii universitare de licenţă: 29

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: 19

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: 10

 

Studii universitare de masterat: 29

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: 19

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: 10

 

Studii universitare de doctorat: 3

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: 2

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: 1