Admitere 2020

Cladire SNSPA

Calendarul admiterii la SNSPA

Admiterea la studiile universitare de licenţă şi de masterat din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2020, imediat după examenul de bacalaureat. Însă, Facultatea de Ştiinţe Politice începe selecţia candidaţilor încă din primăvară.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfăşoară în luna septembrie 2020.

Acte necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care vor anexa o serie de documente.

Fişa de înscriere poate fi completată online de pe un PC (recomandabil Windows 7 sau versiuni ulterioare), smartphone sau tabletă.

Condiţiile de admitere

Evaluarea candidaţilor care se pregătesc pentru a deveni studenţii SNSPA este foarte importantă, fiind dovada că dispun de pregătirea ce le asigură şanse de reuşită în anii de studiu.

Taxele de înscriere

Taxele de înscriere la concursul de admitere, taxele de înmatriculare şi modalităţile de plată.

Numărul de locuri la buget

Numărul de locuri la buget sunt alocate pentru fiecare facultate din cadrul SNSPA, studii de licență şi de masterat.

SNSPA acordă, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, nouă locuri pentru studii universitare de licenţă, cu scutire de taxă de şcolarizare  absolvenţilor cu  diplomă de  bacalaureat  proveniţi  din  centrele  de  plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.

Regulamente

Acte normative care stabilesc cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat.

SNSPA elaborează şi aplică regulamentul şi metodologia proprie de organizare a admiterii la programele de studii oferite în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Admiterea românilor de pretutindeni

Tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul universităţii unde doresc să dea admiterea şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.