Admitere 2020

Înscrieri online la SNSPA

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează înscrieri online pentru admiterea la studii universitare de licență, masterat și doctorat. Accesează platforma la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și deschide-ţi un cont de utilizator. Completează câmpurile obligatorii, încărca documentele fotografiate, selectează facultatea și programele de studii la care vrei să te înscrii, achită online taxa de înscriere.

Condiţiile de admitere

Admiterea la programele de studii universitare ale SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Taxele de înscriere

Taxele de înscriere la concursul de admitere, taxele de înmatriculare şi modalităţile de plată.

Numărul de locuri la buget

Numărul de locuri la buget este alocat pentru fiecare facultate din cadrul SNSPA, studii de licență şi de masterat.
SNSPA acordă, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, nouă locuri pentru studii universitare de licenţă, cu scutire de taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.