Programe de masterat pentru viitorii antreprenori şi manageri de succes

Programele de masterat din cadrul Facultății de Management oferă studenţilor flexibilitatea de a-şi personaliza educația atât în funcție de propriile interesele specifice cât și în concordanță cu aspirațiile de carieră. Prin programele noastre de studii universitare de masterat, gândite după principiul “experiental learning”, ne propunem să depășim perspectiva unei simple pregătiri în domeniu oferind aplicanților posibilitatea reală de a deveni acei “lideri” cu potențial de dezvoltare a domeniului în care lucrează și totodată cei care pot transforma vieți, cariere și companii în povești de succes.

Programe de masterat – învățământ cu frecvență

Facultatea de Management, cea mai tânără structură din cadrul SNSPA, îşi asumă rolul de a pregăti tinerii care îşi doresc o carieră în structurile de conducere ale organizaţiilor, în practica și consultanța de afaceri și management.

ADMITERE 2018

Condițiile de admitere

Proba de concurs la masteratele de Antreprenoriat și management strategic (AMS, cu predare în limba română), de Management și  branding corporativ (MBC, cu predare în limba română) și de Managementul programelor și investițiilor (PIM, cu predare în limba engleză) constă în testarea cunoştinţelor pe bază de proiect – realizarea unei prezentări în format PowerPoint, predată în dosarul de înscriere.

Pentru Masteratul de Management al programelor și investițiilor (cu predare doar în limba engleză) este necesar ca proiectul de admitere să fie redactat în întregime în limba engleză sau, dacă proiectul este redactat în limba română, dosarul de concurs va include un certificat de limbă care să ateste competențele andidatului de utilizare a limbii engleze.

Informaţii suplimentare

Detalii privind temele prezentărilor, bibliografie şi modalitatea de evaluare, aici.

Detalii privind modalitatea de admitere la programul Management și inovare digital – parteneriat Sheffield, aici.

Numărul locurilor scoase la concurs, aici.

Când vă înscrieţi:

 • 9-14 iulie 2018, 9.00-16.00, la sala 419
 • 16-20 iulie 2018, 9.00-16.00, la sala 403
 • 23-25 iulie 2018, 9.00-16.00, la sala 403

Unde vă înscrieţi: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 4

Hartă, mai jos.

 

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

 • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici.
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

Actele de înscriere, aici.

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA:

 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Management, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;
 • Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Management (cu excepția masteratului cu dublă diplomă cu Universitatea Sheffield), absolvenţii Facultăţii de Management vor depune doar fişa de înscriere, CV-ul şi proiectul (prezentarea în format PowerPoint).

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Management, absolvenţii altor universităţi, care aleg opțiunea alegerii înscrierii la mai multe masterate ale Facultăţii de Management, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 150 lei şi se poate achita astfel:

 1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cont bancar: RO02 BRDE 445S V336 4359 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului
 • facultatea: SNSPA-FM / ZI
 • taxa de înscriere la examenul de admitere
 1. La parterul sediului SNSPA.

 

Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2018

Înmatriculare: 27 şi 30 iulie 2018, 9.00-16.00, la sala 403

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul Facultăţii diploma de bacalaureat in original şi vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare şi a primei rate din taxa de școlarizare

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxele de şcolarizare, aici.

Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Cazarea studenţilor SNSPA

Cei care au susţinut admiterea la studii de masterat, sesiunea iulie 2018, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Toate detaliile legate de admiterea la  programele de masterat ale Facultăţii de Management, aici.

 

Admiterea la studii de licenţă a candidaţilor din Republica Moldova

Tinerii din Republica Moldova care doresc să devină masteranzi ai Facultăţii de Management vor depune dosarele de admitere la sediul SNSPA (etaj 8) şi vor candida pentru numărul de locuri alocate. Detalii, aici.

 

 

 

 

Comments are closed.