Programul de masterat “Security and Diplomacy”

Programul oferă o înțelegere avansată a dinamicilor internaţionale actuale pentru cei care doresc să îşi aprofundeze cunoștințele și să se pregătească pentru o carieră în domeniul diplomatic şi al studiilor de securitate.

Cursuri:

  • Theory of International Relations
  • Security Studies
  • International Public Law. International Organizations and Institutions of Security
  • Intelligence and National Security
  • Strategic Studies
  • Regional Security
  • Ethics in International Relations
  • Cybersecurity
  • Diplomatic and Consular Law

Avantaje: Cursurile sunt organizate seara. La cursuri participa, in funcţie de disciplina de studiu şi de tema prelegerii, specialişti din domeniu.

Descrierea programului:

Programul de masterat Security and Diplomacy este practic continuatorul de peste ani al masteratului de mare succes „NATO Senior Executive Master”, cel care a asigurat formarea profesională a celor care au lucrat sau lucrează pentru România la NATO.

Acest program permite studenților să analizeze complexitatea și procesele implicate în politica şi sistemul internațional.

Cursurile oferă expunerea la subdomenii cheie ale disciplinei și aspectele relevante, cum ar fi globalizarea, drepturile omului, acțiuni umanitare, dezvoltare economică, complexe regionale de securitate, studii regionale, teorii ale relaţiilor internaţionale, strategii de politică externă, studii de intelligence, studii de securitate, diplomaţie publică, diplomaţie preventivă, practică şi protocol diplomatic, etc. Astfel, un absolvent va dobândi o cunoaștere interdisciplinară extinsă în domeniul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic.

Programul își propune să pregătească studenţii pentru o viitoare carieră interesantă într-o lume aflată în continuă schimbare, dezvoltându-le astfel caracterul adaptabil caracteristic specialiştilor acestui domeniu.

Programul de masterat formează specialişti pentru:

Competenţele dobândite pot fi aplicate ȋn diferite entităţi naţionale/internaţionale, private/guvernamentale.

Programul de masterat este adresat şi funcţionarilor din administraţia publică centrală din domeniul relaţiilor internaţionale în vederea îmbunătăţirii performanţelor analitice şi de expertiză în privinţa securităţii şi diplomaţiei.

Oportunităţi de angajare după absolvire. Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care vor putea profesa în:

Instituţii publice din domeniul diplomaţiei şi securităţii, centre de cercetare în domeniul securităţii, media.

Taxa de şcolarizare pe an: 1.000 euro